XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Szczecinek

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-08-27 11:33:30
XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W dniu dzisiejszym (27.08) o godz. 09.00 odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Szczecinek, w trakcie której podjęte zostały uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia dla pracowników OPAK i/lub LOPAK, budżetu miasta oraz rozwiązaniu umowy pomiędzy Miastem Szczecinek a Gmina Szczecinek w sprawie publicznego transportu zbiorowego.

Głównym punktem obrad była pomoc dla pracowników firmy OPAK i/lub LOPAK.  Leopolda Pączki.

Przyjęta została uchwała w sprawie jednorazowego świadczenia dla pracowników przedmiotowych firm zamieszkujących na terenie miasta. Przygotowany projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty, w związku z czym miasto Szczecinek wyasygnowało na pomoc dla poszkodowanych w pożarze kwotę 250 tys. zł. Jak wynika z wyliczeń, każdy pokrzywdzony w pożarze pracownik otrzyma jednorazowo pomoc finansową w kwocie 1200 zł.


Pokłosiem tej decyzji była konieczność przyjęcia Uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.
Ostatnim punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego między Miastem Szczecinek a Gminą Szczecinek w sprawie publicznego transportu zbiorowego.
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: