Rusza budowa drogi do miejscowości Uradz

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-08-23 14:38:04
Rusza budowa drogi do miejscowości Uradz
  • Foto: Urząd Miejski w Barwicach

W ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Czaplinek w dniu dzisiejszym w siedzibie Nadleśnictwa została podpisana umowna  na budowę drogi do miejscowości Uradz.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, obejmującego zadanie: „Budowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działkach o nr 36 i 462/1 obręb Gwiazdowo”

W oficjalnym podpisaniu dokumentów przy udziale Wiceminister Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej udział jako strony wzięli, Burmistrz Barwic Pan Mariusz Kieling,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek Pan Tomasz Tomecki, Skarbnik Gminy Pani Mariola Wrzosek. Obecni byli również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Pan Andrzej Modrzejewski, oraz osoby odpowiedzialne ze przygotowanie dokumentacji, ze strony Urzędu Miejskiego w Barwicach Pan Grzegorz Błaszczyk, ze strony Nadleśnictwa Pani Monika Borowczyk-Panek.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Zgodnie z umową termin realizacji ustala się na 10.12.2019r.

Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 1 000 000,00 zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym przyjęty jest w wysokości 900 000,00 zł co stanowi 90 % szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia publicznego wynikającej ze złożonego wniosku o dofinansowanie, pozostałe 10 procent czyli 100 00,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Info: Urząd Miejski w Barwicach


  • Foto: Urząd Miejski w Barwicach

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: