Wytną drzewa, żeby było więcej zieleni.

  • kg
  • 2019-08-21 16:21:26
Wytną drzewa, żeby było więcej zieleni.
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj, w środę 21 sierpnia, rozpoczęła się, zapowiadana wcześniej, wycinka drzew wzdłuż ul. Kościuszki, od Ronda Adama Giedrysa do skrzyżowania z ul. Derdowskiego.

Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty – stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie miasta Szczecinek"

Ze względu na zły stan zdrowotny, na wióry przerobionych wkrótce zostanie 38 drzew.

W miejscach wycinki zostaną posadzone nowe drzewka. Docelowo będzie to 97 klonów, które najpóźniej do końca 2019 roku pojawią się na ogołoconej ulicy.

Koszt wycinki wyniósł nieco ponad 49 tys. zł brutto. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych przy 15% wkładzie własnym.

 

Projekt przewiduje również rewitalizację terenów zielonych w innych częściach miasta.

W ramach zadania także przy starostwie zostaną usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu. w zamian również pojawią się nowe nasadzenia.

 

Kierowcy i piesi przez kilka najbliższych dni muszą nastawić się na czasowe utrudnienia w ruchu.

 

 


  • Foto: TV Gawex

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: