Spotkanie pracowników OPAK w Szczecinku

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-08-19 12:35:35
Spotkanie pracowników OPAK w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj o godz. 10.00, przy ul.Kościuszki w Szczecinku, w siedzibie Zakładu Obsługi Nieruchomości odbyło się spotkanie pracowników OPAK w sprawie ich statusu oraz przyszłości firmy.

Na posiedzeniu obecni byli również Starosta Powiatu, Burmistrz Szczecinka, Dyrektor PUP wraz z Zastępcą, przedstawicielka Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz oficjele innych instytucji zaangażowanych w pomoc.

Właściciel firmy Leopold Pączka oświadczył, iż dzięki wsparciu jakie otrzyma zakład będzie odbudowywany i sukcesywnie będzie  przyjmował do pracy swych pracowników. Początkowo produkcja będzie się odbywać w starych halach przy ul. Słowiańskiej. Umowy o pracę nie będą wypowiadane aby stosunek pracy był kontynuowany. Oświadczył, iż w pierwszej kolejności reaktywowany zostanie zakład pracy chronionej. Wypłacone zostały na bieżąco uposażenia i zapłacone składki.

Zarówno Starosta Powiatu Krzysztof Lis, jak i burmistrz Daniel Rak a także przedstawiciele MOPS, PCPR w Szczecinku oraz PFRON zdeklarowali pomoc pracownikom OPAK w postaci nowych miejsc pracy i zapomóg finansowych. Oświadczono, iż pozyskiwane są środki z ministerstwa, z rządu, z instytucji unijnych i ubezpieczeń, które przeznaczane będą na odbudowę miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: