PFRON podjął rozmowy z lokalnymi instytucjami

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-14 15:00:15
PFRON podjął rozmowy z lokalnymi instytucjami
  • Foto: TV Gawex

Blisko 250 osób zostało bez pracy po pożarze fabryki w Szczecinku. Zakład pracy chronionej „Opak” zatrudniał w ostatnim czasie 47 osób niepełnosprawnych, z kolei spółka „Lopak” 78 osób. Obie firmy otrzymywały regularną pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wczoraj (13.08) PFRON podjął rozmowy z PCPR i PUP w Szczecinku w sprawie Targów Pracy, podczas których szczególna uwaga zostanie zwrócona na osoby zagrożone utratą zatrudnienia. Trwają także rozmowy w sprawie nowych ofert pracy. W tej chwili zgłosiło się już 15 pracodawców, którzy oferują w sumie 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w woj. zachodniopomorskim.

Dofinansowania do pokrycia kosztów pracowników niepełnosprawnych nie jest jedyną formą pomocy proponowanej przez PFRON. Pracodawcy mogą liczyć także na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego oraz zwrot kosztów budowy lub przebudowy związane z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu oraz wydatków transportowych i administracyjnych. Form wsparcia rynku pracy jest znacznie więcej i dotyczą także rynku otwartego czy osób niepełnosprawnych podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o pożarze fabryki w Szczecinku, która zatrudniała osoby niepełnosprawne. Dla tych osób praca jest niezwykle ważną formą rehabilitacji, dzięki której mogą oni aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym. Wierzymy, że z pomocą wielu podmiotów możliwe będzie jak największe wsparcie i kontynuacja zawodowego rozwoju osób niepełnosprawnych, które będą pragnęły podjąć dalszą aktywność. Nasz oddział w Szczecinie już podjął działania, aby ta aktywność mogła zostać utrzymana. Skontaktowaliśmy się m.in. z PCPR i PUP w Szczecinku w sprawie targów pracy w przyszłym tygodniu, podczas których zwrócimy szczególną uwagę na potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych. Na Targach będą obecni przedstawiciele PFRON. Mam też nową informację od dyrekcji naszego oddziału, że 15 pracodawców zaproponowało w sumie ok. 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w woj. zachodniopomorskim. Podjęliśmy też rozmowy z ROPS-em w Szczecinie w celu wsparcia merytorycznego przy rozszerzaniu programu „Asystent pracodawcy”. To ważne wiadomości, które pokazują, jak dobra może być współpraca wielu podmiotów  – mówi prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w związku z pożarem przygotowuje rozszerzenie programu, w ramach którego udzielane jest wsparcie w procesie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. PFRON gwarantuje zaangażowanie i wsparcie merytoryczne. Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w porozumieniu z Oddziałem PFRON uruchomiły poradnictwo prawne i psychologiczne, a także zaangażowały do niesienia pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej i lokalny inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powiatowy Urząd Pracy rejestruje osoby niepełnosprawne, które były zatrudnione we wskazanych zakładach jako osoby niepełnosprawne poszukujące pracy.  W przygotowaniu są już oferty pracy. Jeden z pracodawców zaoferował dojazd do zakładu pracy. W przyszłym tygodniu (21 sierpnia) PCPR i PUP w Szczecinku zorganizuje giełdę pracy, w której weźmie udział zachodniopomorski oddział PFRON ze wsparciem dla pracodawców i pracowników.

Ważnym krokiem w kierunku pomocy osobom niepełnosprawnym, które mogą utracić zatrudnienie w wyniku pożaru, jest nawiązanie kontaktu z Zakładem Aktywności Zawodowej w Juchowie. Już dzisiaj dyrektor oddziału PFRON Anna Rąbel otrzymała informację o chęci zatrudnienia nowych osób niepełnosprawnych w tym miejscu. Oferta jest kierowana do osób, które w wyniku pożaru mogą zostać bez pracy. Lista pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne jest coraz dłuższa. W tej chwili zgłosiło się 15 przedsiębiorstw, które w sumie oferują 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród pracodawców są m.in. firma Jantar, Meble Negro, Kronospan, czy Smak Pomorski.

W roku 2019 na dofinansowania dla pracodawców PFRON przeznaczy 3,4 mld zł. Dla zakładów pracy chronionej od początku 2019 roku wypłacono już ponad 700 mln zł. Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 16 zakładów pracy chronionej, w których pracę znajduje blisko 1500 osób z niepełnosprawnościami. – Bardzo wnikliwie będziemy monitorowali sytuację w województwie zachodniopomorskim. Dla nas każda osoba niepełnosprawna na rynku pracy to wielka wartość i o tę wartość będziemy dbać – dodaje prezes PFRON Marlena Maląg.

Info: PFRON

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: