Połczyńska kultura nowsza od czerwca

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-14 10:34:34
Połczyńska kultura nowsza od czerwca
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

W poniedziałek (12.08.2019 r.) Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał umowę na realizację projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju”.

Wykonawcą inwestycji będzie firma BUD-MAX WNUK Sp. z o.o. ze Świdwina. Przekazanie placu budowy Wykonawcy odbędzie się 22.08.2019 r. W ramach zamówienia przeprowadzone zostaną prace remontowe i budowlano-instalacyjne, jak wykonanie ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic  wraz z  likwidacją zsypu piwnicznego, remont drenażu i instalacji odgromowej, ocieplenie stropu piwnicy wełną mineralną, ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem termoizolacyjnym, wykonanie okładziny z płytek klinkierowych i wymiana parapetów zewnętrznych, roboty remontowo-budowlane związane z odbudową tarasu i schodów, wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów i wymianą instalacji odgromowej, ocieplenie stropu poddasza pod strychem, ocieplenie dachu wełną mineralną od wewnątrz wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy styropianem ekstradowanym wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu sali widowiskowej i pom. gospodarczym, rozebranie posadzki ceramicznej w korytarzu na parterze z wyrównaniem jej poziomów, rozebranie wiatrołapu i montaż kurtyny powietrznej, ocieplenie podłogi, wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych oraz likwidacja wewnętrznych okiennic drewnianych w pomieszczeniu sali widowiskowej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji wentylacyjnej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Termin wykonania zadania upłynie 31 maja 2020 roku.

Projekt nr RPZP.02.05.00-32-A027/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.05.00-32-A027/16-00).

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: