Jest praca dla załogi Opaku

  • kg
  • 2019-08-13 12:30:40
Jest praca dla załogi Opaku
  • Foto: TV Gawex

Firma produkcyjna z Czarnego zadeklarowała chęć zatrudnienia pracowników ze spalonego zakładu Opak ze Szczecinka. Nawet 70 osób z załogi, która straciła pracę w wyniku pożaru, ma szanse na zatrudnienie w fabryce mebli Negro - powiedział Maciej Batura, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

Firma jest gotowa zapewnić dowóz do Czarnego i z powrotem a także, w razie konieczności przyuczyć chętnych do podjęcia zatrudnienia.

Spotkanie z firmą Negro odbędzie się w Urzędzie Pracy, w następną środę, 21 sierpnia, od godz. 10.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów 94 37 53 931 lub 94 37 28888 oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
 

Już wczoraj, gdy trwało dogaszanie zgliszczy, do urzędu pracy zaczęły spływać zgłoszenia lokalnych przedsiębiorców, wyrażających gotowość zatrudnienia po kilkoro osób z załogi Opaku.

Są to min. Timex, Rimaster, DPS Borne Sulinowo. Łącznie szansę na szybkie zatrudnienie ma prawie 100 osób.

Przypomnijmy, że w poniedziałkowym pożarze doszczętnie spłonęła fabryka tektury i opakowań Opak w Szczecinku. Jednego dnia pracę straciło 250 osób.

Wsparcie zadeklarowały także miejskie oraz powiatowe jednostki pomocy społecznej.

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU

Pracownicy, którzy będą potrzebować wsparcia psychologicznego bądź pedagogicznego (terapeuty rodzinnego) będą je mieli zagwarantowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu umówienia ze specjalistą prosimy o kontakt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wiatracznej 1, w pokoju nr 7 i pod nr telefonu 94 72 37 111.

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
PRACOWNICY FIRMY OPAK -  Mieszkańcy Miasta Szczecinek znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą zwrócić się o pomoc do  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU przy ul. Wiejskiej 4, (mieszkańcy innych miejscowości zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania) 

1. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 3 lub 6 do pracowników pierwszego kontaktu (pokoje przy głównym wejściu do Ośrodka, na parterze codziennie w godzinach od 800 do 1400, w czwartki od 800 do 1600.
2. Zgłaszając się o pomoc proszę zabrać: dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, m. in.:
zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc poprzedzający zgłoszenie;
decyzje i odcinki rent i emerytur;
rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe, spłatę pożyczek, kredytów;
rachunki potwierdzające koszty leczenia; 
kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby;
inne obrazujące sytuację rodziny. 
3. Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o potrzebie przyznania świadczenia w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu. Wnioski o pomoc rozpatrywane będą indywidualnie w zależności od sytuacji osoby lub rodziny. 
4. Informacje na temat możliwych form pomocy można uzyskać również pod nr telefonów: 94 37 280 34 i 94 37 280 03, codziennie w godzinach od 800 do 1400, 
w czwartki od 800 do 1600. 


Działania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: