W starostwie zebrał się sztab kryzysowy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-12 15:50:12
W starostwie zebrał się sztab kryzysowy
  • Foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029517668

W związku z pożarem w zakładzie Opak, w siedzibie starostwa zwołano sztab kryzysowy. W zebraniu uczestniczyły miejscowe władze oraz kierownicy miejskich i powiatowych urzędów oraz placówek.

Zarówno ratusz jak i powiat gwarantują pomoc pracownikom oraz właścicielom zakładu. Burmistrz Daniel Rak zapewnił, że Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostawią w potrzebie osób, które niemalże w jednym momencie zostały pozbawione środków do życia.

Z kolei starosta Krzysztof Lis oraz wicedyrektor Maciej Batura zagwarantowali pomoc ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, w którym od jutra rozpoczyna się dyżur mający pomóc odnaleźć się pracownikom Opaku w obecnej sytuacji. Wsparcie deklaruje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które wraz z PUP-em jeszcze dziś rozpocznie starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: