Alkohol będzie legalny za zamkiem i na pomoście

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-07 06:36:08
Alkohol będzie legalny za zamkiem i na pomoście
  • Foto: TV Gawex

Jeśli inaczej nie zdecydują radni, jeszcze w te wakacje legalne stanie się spożywanie alkoholu na terenie pomiędzy południową stroną Zamku Książąt Pomorskich a Trzesieckiem, wraz z przyległym piętrowym pomostem. Uchwała wprowadzającą odstępstwo od obowiązującego zakazu będzie jednym z punktów obrad piątkowej (09.06) sesji Rady Miasta Szczecinek.

Możliwość zniesienia zakazu umożliwiła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedłożony projekt uchwały wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców o pozwolenie spożywania napojów alkoholowych na terenie pomiędzy Zamkiem Książąt Pomorskich a jeziorem Trzesiecko, które jest popularnym i lubianym miejscem spotkań mieszkańców Szczecinka – wyjaśnia w swoim uzasadnieniu burmistrz miasta.

Podjęcie uchwały nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie powinno zakłócać bezpieczeństwa i porządku publicznego – dodaje Daniel Rak.

Komentarze (1)

Rycho 2019-08-07 09:09

Niech sobie zezwoli na picie alkoholu w Trzesiece. Ja jako mieszkaniec nie zgadzam się, aby pijane dzieciaki znajdowały się w pobliżu wody, i miejscu które chce odwiedzać ze swoimi dziećmi.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: