Przy ul. Kościuszki w Szczecinku wycięte zostaną drzewa.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-05 11:14:49
Przy ul. Kościuszki w Szczecinku wycięte zostaną drzewa.
  • Foto: TV Gawex

Zmieni się sceneria i przestrzeń przy ul. Kościuszki w Szczecinku. Wyciętych zostanie 38 drzew od „Ronda Giedrysa" do skrzyżowania z ul. Derdowskiego.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu pod nazwą „ Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty – stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie miasta Szczecinek", co w lwiej części sfinansowane zostanie z funduszy europejskich. W ramach tegoż projektu, do końca roku, po wycięciu starych drzew, zagrażających bezpieczeństwu przechodniów i w ruchu drogowym – zasadzone zostaną 63 klony. Projekt przewiduje również rewitalizację terenów zielonych w innych częściach miasta.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: