„Rodzina 500+" i „Dobry start" w pełnym galopie.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-05 10:53:34
„Rodzina 500+" i „Dobry start" w pełnym galopie.
  • Foto: TV Gawex

„Rodzina 500+” - bez względu na dochody rodziny, na wszystkie dzieci. "Dobry start" – zmiany w przepisach.

Zgodnie z ustawą, prawo do świadczenia mają wszystkie dzieci i młodzież do lat 18, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny, zniesione zostało bowiem kryterium dochodowe w programie. Wielu beneficjentów ucieszy się zapewne, iż w programie "Dobry start"- przepisy uległy zmianie. Świadczeniem tym bowiem objęci zostaną również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Warto zatem skorzystać również z „Dobrego startu", gdyż bez wątpienia ważną finansową cegiełką w budżecie domowym stanie się dodatkowe 300 zł na wyprawkę szkolną dla uprawnionego.

Wnioski o świadczenia 500+ i 300+ składane są online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: