Bogactwo samorządów

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-24 11:47:43
Bogactwo samorządów
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiat Szczecinecki w rankingu pisma samorządowego Wspólnota zajął wysokie 19 miejsce na 314 powiatów.

Pismo WSPÓLNOTA, zajmujące się tematyką samorządową opublikowało Ranking Najbogatszych Samorządów 2018. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu zostały podzielone przez liczbę ludności. Powiat Szczecinecki zajął wysokie 19 miejsce na 314 powiatów, a zamożność per capita w roku ubiegłym wyniosła 1016,03 zł.

W dochodach samorządów uwzględniono tylko dochody własne i otrzymywane subwencje. Pominięto natomiast wpływy z dotacji celowych, ponieważ zdaniem prof. Paweł Swianiewicza autora rankingu, zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Rok 2018 był rekordowy pod względem wielkości inwestycji samorządowych. Przekroczony został pułap z najlepszych jak dotąd pod tym względem lat 2009 i 2010. Bezprecedensowa wielkość środków przekazanych Polsce w ramach unijnego budżetu na lata 2014–2020, z których znaczna część powinna być przeznaczona na inwestycje lokalne, kazała oczekiwać rekordowej wielkości samorządowych wydatków majątkowych.

Tymczasem ze względu na opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych, lata 2015 i 2016 przyniosły wyraźny spadek, a rok 2017 stosunkowo nieśmiałe odbicie wielkości wydatków inwestycyjnych. Teraz nadszedł czas na nadrabianie zaległości. Należy się spodziewać, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach – uważa prof. Swianiewicz.

Warto zauważyć, że Powiat Szczecinecki na przestrzeni ostatnich lat w kategorii zamożności utrzymuje względnie stałe, wysokie lokaty.

Zamożność per capita

 

2014

851,81

23. miejsce

2015

896,37

15. miejsce

2016

915,46

18. miejsce

2017

971,58

15. miejsce

 Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: