Ponad 600 000 zł dla zachodniopomorskich seniorów

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-23 10:40:00
Ponad 600 000 zł dla zachodniopomorskich seniorów
  • Foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Ponad 623 tys. zł otrzymają samorządy z województwa zachodniopomorskiego na utworzenie i utrzymanie miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+. Umowy z przedstawicielami Stargardu, Wałcza, Szczecinka, Świdwina podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

- Program Senior + to odpowiedź na potrzeby osób starszych, które chcą być aktywne – mówił wojewoda Tomasz Hinc – W ubiegłym roku rząd przeznaczył na dofinansowanie domów i klubów dla seniorów na Pomorzu Zachodnim 2,5 mln zł. Dziś podpisujemy dodatkowe umowy z samorządami, które otrzymują środki w dodatkowym naborze.

- Seniorom należy się szeroko rozumiane wsparcie i szacunek, swoim wysiłkiem budowali Polskę, w której mieszkamy, wiele lat pracowali na nasz wspólny dobrobyt – podkreślał poseł Leszek Dobrzyński – Dziś są nie tylko pomocni w roli dziadków, ale też wspierają nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

- Program Senior + to myślenie o polityce społecznej w szerokim wymiarze – dodał poseł Artur Szałabawka – Cieszę się, że są pieniądze na wsparcie najstarszych i że samorządy chętnie po nie aplikują.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządowców i dofinansowuje zadania własne samorządów – mówił poseł Michał Jach – Jednym z przykładów takiej dobrej współpracy jest właśnie program Senior+.

Dzięki środkom z dodatkowego naboru na 2019 rok gminy utworzą 5 Klubów Senior+ na 115 miejsc. Dofinansowanie z programu Senior+ wynosi 533 tys. zł. Kluby powstaną w gminach:

  • Stargard - 25 miejsc - dofinansowanie - 35 000,00 zł
  • Kołobrzeg - 40 miejsc - dofinansowanie - 150 000,00 zł (umowa wysłana pocztą)
  • Wałcz - 20 miejsc - dofinansowanie - 78 882,10 zł
  • Szczecinek - 15 miejsc - dofinansowanie - 120 000,00 zł
  • Świdwin - 15 miejsc – dofinansowanie - 150 000,00 zł.

Program „Senior+” na lata 2015–2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób powyżej 60 roku życia w życiu społecznym.

W szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Info: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

 


  • Foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: