Pierwsze podsumowanie tegorocznej akcji PIT

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-19 15:25:16
Pierwsze podsumowanie tegorocznej akcji PIT
  • Foto: TV Gawex

30 kwietnia upłynął termin rozliczeń podatkowych za 2018 r. Pierwsze podsumowanie akcji (wg danych na 17. lipca br.) pokazuje, że do zachodniopomorskich urzędów skarbowych wpłynęły łącznie 827.192 zeznania.

To wzrost liczby składanych zeznań prawie o 7 % w stosunku do ubiegłego roku (774.284). Wzrosła liczba składanych:
PIT-28 (opodatkowanie zryczałtowane) z 60.793 w ubiegłym roku do 63.905 w obecnym, 
PIT-37 (tzw. świat pracy) z 570.934 do 628.944, to aż 58 tys. zeznań więcej,
PIT-36L (opodatkowanie liniowe) z 24.807 do 26.908 w bieżącym roku.


Znacznie spadła natomiast liczba zeznań PIT-36 (głównie działalność gospodarcza, ale też przychody zagraniczne) ze 102.531 do 92.432. Spadła również liczba załączników PIT-ZG (dochody zagraniczne) z 27.881 do 26.561 dokumentów. Wspólnie z współmałżonkiem rozliczyło się 146.982 podatników (119.157 składało zeznania PIT-37, a 27.825 PIT-36). W ubiegłym roku takich podatników było o 14.987 więcej. Wspólnie z dzieckiem rozliczyło się 28.618 podatników (najwięcej składających PIT-37 – 25.953). W ubiegłym roku było ich o 1.067 więcej.


W II progu podatkowym (32%) rozliczało się 24.538 podatników, z czego 17.027 składało PIT-37, a 7.511 PIT-36. W ubiegłym roku było 19.962 zeznań w II progu podatkowym (13.043 to PIT-37 i 6.919 – PIT-36).
Wzrosła liczba podatników deklarujących w swoich zeznaniach przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie wzrosła również przekazana kwota. W zeznaniach za 2018r. już 483.943 podatników zadeklarowało przekazanie 1% na rzecz opp (58,5 % wszystkich podatników). To aż o 23.582 deklaracje więcej niż w roku ubiegłym. Zadeklarowana kwota wynosi 34.300.950 zł, w stosunku do 29.361.774 zł w roku ubiegłym. Największy odpis w ramach 1 % na opp wyniósł 661.621 zł, w stosunku do 377.341 zł w roku ubiegłym.


Nieco więcej podatników skorzystało z ulgi internetowej – 10.823 (9.743 w roku ubiegłym). Zwiększyła się też kwota odliczeń z 5.276.436 zł do 5.917.478 zł.
Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało 43.857 podatników na kwotę 112.121.866 zł. 
W ubiegłym roku było to 42.582 podatników na łączną kwotę odliczeń 103.818.964 zł.
Mniej podatników odliczyło tzw. ulgę prorodzinną. W tym roku było to 152.788 podatników (o 5.665 podatników mniej niż w roku ubiegłym). Odliczona pozostała bardzo podobna – łączne odliczenie w tym roku wynosiło 218.597.950 zł w stosunku do 218.182.633 zł w roku ubiegłym. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej w tym roku wyniósł 55.585.270 zł, z czego najwięcej z zeznania PIT-37, aż 44.816.914 zł. W ubiegłym roku odpis ten wyniósł łącznie 54.436.995 zł.

Tylko 0,001 % wszystkich podatników rozliczających się w naszym województwie odpisuje darowizny przekazane na cele publiczne i społeczne, np. organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, czy też na cele religijne. W tym roku z możliwości odliczenia skorzystało tylko 839 podatników (0,001 % wszystkich rozliczających się w naszym województwie) na kwotę 3.583.974 zł. w ubiegłym roku tych podatników było ich 848 na łączną kwotę 3.566.916 zł.
Z ulgi odsetkowej* w tym roku skorzystało 1.944 podatników na łączną kwotę 3.767.901 zł. W roku ubiegłym podatników odliczających tę ulgę było 2.129, a kwota wyniosła 4.283.474 zł.
Podatek należny zadeklarowany w tym roku wyniósł 3.807.323.283 zł, w stosunku do 3.337.825.611zł

Liczba podatników, którzy zadeklarowali w swoich zeznaniach PIT za 2018 rok dochód do opodatkowania powyżej 1 mln złotych wynosi 1.311  w porównaniu z 908 w roku ubiegłym. Znacznie wzrosła liczba zeznań PIT-28 z przychodem powyżej 1 mln. zł do 227 ze 101 w ubiegłym roku, oraz zeznań PIT-36L z 740 do 1001  w tym roku.

Największy dochód zadeklarowano w zeznaniu PIT-36L w wysokości 36.127.790 zł. Najwyższy podatek w wysokości 15.414.127 zł również zadeklarowano w zeznaniu PIT-36L. 
Podatnicy rozliczający podatki z najmu złożyli łącznie 35.244 zeznania, z czego 30.495 zeznań  to PIT-28 (zryczałtowana forma opodatkowania), a 4.749 to zeznania PIT-36. 
W ubiegłym roku tych zeznań było 32.518 (27.627 PIT-28 i 4.891 PIT-36). Łączne przychody z najmu zadeklarowane przez podatników woj. zachodniopomorskiego wyniosły 576.550.684 zł, w stosunku do 536.114.146 zł w roku ubiegłym.


Złożono łącznie 51.908 korekt, a po terminie złożono 7.894 zeznania. W roku ubiegłym było 62.101 korekt i 13.167 zeznań złożonych po upływie ustawowego terminu.
Wpływ na spadek zeznań składanych po terminie mogła mieć wprowadzona w tym roku usługa Twój e-PIT, wypełniająca za podatników składających PIT-37 i PIT-38 ich zeznania roczne. W usłudze Twój e-PIT złożono łącznie 270.217 zeznań (PIT-37 – 265.525 i PIT-38 – 4.692), z czego 101.224 zeznania przyjęte były z urzędu w formie zaproponowanej podatnikom, bez ich jakiejkolwiek ingerencji. Z tych zeznań największą grupę stanowiły zeznania PIT-37 – 99.697. 
Wśród 9.497 zeznań PIT-38 stratę wykazano w 3.719 zeznaniach na łączną kwotę 54.720.310 zł. 

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: