Gminy powiatu szczecineckiego borykają się z suszą

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-08 14:21:54
Gminy powiatu szczecineckiego borykają się z suszą
  • Foto: P.Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami starosta Krzysztof Lis oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu szczecineckiego spotkali się dzisiaj (08.07) z rolnikami i przedstawicielami Zarządu Powiatowego Izby Rolniczej. Pierwsze spotkanie z rolnikami odbyło się już w czwartek, 4 lipca. Konkluzją dzisiejszych dyskusji było ustalenie działania zmierzającego do przeciwdziałania skutkom suszy, zminimalizowania strat i zwrócenie uwagi ministra rolnictwa i wojewody zachodniopomorskiego na postępujący problem.

Obszary na których wystąpiły największe straty spowodowane warunkami suszy wskazuje system Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) z Puław na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród gmin powiatu szczecineckiego system wskazał gminy Borne Sulinowo i Barwice, jako te najbardziej dotknięte suszą. Tymczasem podczas spotkania zwrócono uwagę, że straty spowodowane suszą sięgające nawet 70 % dotyczą również pozostałych gmin i należałoby poszerzyć obszar również o nie. Do urzędu każdej z nich sukcesywnie napływają wnioski rolników, którzy proszą o szacowanie strat.
Innym problemem podniesionym przez gremium była konieczność poszerzenia rodzaju upraw, których dotknęła susza. Te nie dotyczą tylko zbóż jarych i ozimych, ale także praw zielonych, kukurydzy czy chociażby ziemniaków. Skutki suszy najbardziej martwią hodowców bydła, którzy obawiają się, że może zabraknąć surowca do wytworzenia  pasz.  Nieodzowne jest uruchomienie komisji suszowych, które oszacują straty, ponieważ możliwe, że rolnicy będą zmuszeni dokonać przyspieszonych żniw.
Ostatecznie zdecydowano, że wspólne stanowisko z wnioskiem o interwencję zostanie w trybie pilnym, przedłożone ministrowi rolnictwa i wsi Janowi Ardanowskiemu i wojewodzie zachodniopomorskiemu Tomaszowi Hincowi.
 

Info:P.Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: