Burmistrz z absolutorium. Przedstawiono Raport

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-05 12:36:35
Burmistrz z absolutorium. Przedstawiono Raport
  • Foto: GCI Połczyn-Zdrój

26. czerwca br. podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju trzynastu obecnych Radnych zagłosowało za udzieleniem Burmistrzowi Sebastianowi Witkowi absolutorium. Wcześniej Skarbnik Przemysław Pisula zaprezentował obiecywany przez Burmistrza Raport o stanie finansów gminy. Powodów do zmartwień nie brakuje, ponieważ tylko w tym roku w kasie gminy zabraknie 1,5 miliona złotych.

W budżecie Połczyna-Zdroju w 2018 roku blisko 2/3 wydatków stanowiły wydatki na oświatę i pomoc społeczną. I to przede wszystkim edukacja stanowi największe obciążenie finansów publicznych. Urząd czeka także na zakończenie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która bada lata ubiegłe.

Powodem opracowania Raportu było ustalenie sytuacji finansowej Gminy. Dokument ma charakter analizy ekonomicznej, zarówno historycznej, jak i prognozowanej w średnim okresie czasu. Dokument ten nie jest strategią inwestycyjną. Jego celem jest określenie zdolności finansowych Gminy do bieżącego funkcjonowania, obsługi zadłużenia oraz możliwości przeznaczenia środków na inwestycje.

Dokonana tam analiza będzie przydatna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czy organizacyjnych, dotyczących kształtowania polityki budżetowej Gminy. Jest także istotnym źródłem informacji dotyczących zagrożeń i możliwości samorządu. Z tego powodu Gmina Połczyn-Zdrój udostępnia ją w całości w Internecie.

Analizie poddano również pozostałe wydatki, w tym wydatki na administrację publiczną. Wskazano tam zagrożenia wynikające z dynamiki wzrostu wydatków w ostatnich 4 latach oraz konieczność ich ograniczania w celu spełnienia wymogów ustawowych dotyczących wskaźników.

Aby gmina mogła w dalszym ciągu prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, konieczne jest ograniczenie tegorocznych wydatków aż o 1,5 mln. Jednocześnie należy zadbać o stały wzrost dochodów. Jako potencjał dochodowy gminy wykazano przyszłe wpływy z podatku PIT oraz poprawę ściągalności zaległości, w tym podatkowych, oraz działania pro-sprzedażowe dotyczące terenów inwestycyjnych.

Na potrzeby Raportu oszacowano tzw. lukę w PIT, z której wynika, że około 20% mieszkańców zameldowanych na terenie gminy nie odprowadza swojego podatku na miejscu.

Można stwierdzić, oczywiście w pewnym uproszczeniu, że Gmina rocznie traci ponad milion złotych z tytułu wpływów z PIT. Za tę kwotę możliwa byłaby realizacja wielu potrzebnych inwestycji – wyjaśnia Burmistrz S. Witek.

W tym miejscu apeluję o lokalny patriotyzm i odprowadzanie podatków tu, w gminie Połczyn-Zdrój. Dzięki temu możliwe będzie realne polepszenie warunków życia w mieście i na wsi. Musimy o to zadbać wspólnymi siłami – podkreśla Burmistrz.

Info: GCI Połczyn-Zdrój

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: