"Azymut - Samodzielność". Partnerski projekt trzech regionów szansą na samodzielność

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-05 09:08:56
"Azymut - Samodzielność". Partnerski projekt trzech regionów szansą na samodzielność
  • Foto: Biuro prasowe WZP

W trzech województwach, w sześciu miastach, przygotowywane są mieszkania wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich na przełomie 2019 i 2020 r. Obecnie rozpoczyna się cykl szkoleń dla kadry mieszkań, w tym dla trenerów samodzielności i gminnych doradców. Rodziny od kwietnia mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji.

Szeroka współpraca, jeden cel

Projekt „Azymut – Samodzielność” realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider), w partnerstwie z regionalnymi ośrodkami w Poznaniu i Zielonej Górze oraz Fundacją SYNAPSIS. To organizacja, która od blisko 30 lat prowadzi stałe, specjalistyczne wsparcie dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Jest prekursorem nowych działań i rozwiązań zarówno w skali Polski, jak i w oddziaływaniach europejskich. Specjalizuje się w diagnozie, terapii i rehabilitacji dzieci i dorosłych osób w spektrum autyzmu (ASD), aktywizacji społeczno-zawodowej osób z ASD czy rzecznictwie interesów osób z ASD.

Głównym celem partnerskiego projektu jest wypracowanie rozwiązań, umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju w mieszkaniach wspomaganych w sześciu gminach. W woj. zachodniopomorskim będą one wdrażane w Kołobrzegu, Goleniowie oraz Stargardzie. W woj. lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminie Gubin. W Wielkopolsce trwa nabór gminy do projektu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą obecnie do najczęstszych problemów rozwojowych. Występują one u więcej niż jednej na sto osób, a liczba takich diagnoz wciąż rośnie. Stawia to szczególne wyzwania przed współczesnymi społeczeństwami, które muszą jak najszybciej wypracować efektywne systemy wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin. Jako Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom równe szanse rozwojowe i dostęp do specjalistycznych usług. ROPS wraz z partnerami projektowymi tworzy pilotażowy program, który ma zaowocować realną pomocą – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wyzwania dla projektanta

Regiony biorące udział w projekcie, w porozumieniu z rodzicami i partnerami społecznymi, od czerwca do listopada 2018 r. wypracowały model standardu mieszkalnictwa wspomaganego. Oprócz zasad uniwersalnego projektowania, rodzice wskazywali na kryteria odnoszące się do specyfiki życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Mieszkania takie muszą być położone w niedalekiej odległości od miejsca pracy czy aktywności osób ze spektrum autyzmu, a zastosowany projekt powinien być łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika. Oznacza to logiczność, prostotę i przejrzystość układu przestrzenno-funkcjonalnego. W miarę możliwości projektanci ograniczają ilość wąskich przejść i korytarzy. Ważna jest dobra widoczność i równomierne oświetlenie w przestrzeniach otwartych, przy równoczesnej możliwości wydzielenia miejsc odosobnienia.

Mieszkanie takie nie może także znajdować się w bezpośredniej bliskości szybu windy. Hałas poruszającej się windy, otwieranych i zamykanych drzwi oraz niepokój związany z przemieszczaniem się ludzi tuż za ścianą może być bardzo trudny do zniesienia dla osób ze spektrum autyzmu. Ze względu na nadwrażliwość wzrokową czy nadwrażliwość na wysoką temperaturę ważne jest też umiejscowienie okien (unikana jest ekspozycja na południowy-zachód).

Warunkiem koniecznym są także pojedyncze pokoje o powierzchni nie mniejszej niż 12 m kw. Powyższe wymagania nie są związane z podniesieniem komfortu, ale przede wszystkim mają na celu wyciszenie, uwolnienie od napięć wynikających z nadmiaru bodźców.

Kolejnym istotnym elementem jest stonowana kolorystyka. Warunkiem koniecznym jest nieużywanie farb błyszczących, zwłaszcza w pomieszczeniach nasłonecznionych. To samo dotyczy kafli ceramicznych. Ściany powinny być gładkie, bez wzorów, bez dużych barwnych elementów. W przypadku większych mieszkań można zastosować na podłodze czy ścianach różne kolory dla zaakcentowania różnych stref, jednak niewskazane jest używanie dużych kontrastów.

Konsultacje już teraz

Projekt „Azymut – Samodzielność” przewiduje także opiekę dla użytkowników mieszkań, w tym m.in. diagnostykę, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne. Przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS od kwietnia br. uruchomione jest bezpłatne poradnictwo prawno-socjalne. Konsultanci mailowo lub telefonicznie udzielają porad w obszarze: mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego, prawa karnego, systemów zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia czy uprawnień z tytułu orzeczeń o niepełnosprawności, prawa cywilnego.

Maria Jankowska udziela porad w obszarze: mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego, prawa karnego podczas dyżuru telefonicznego pod nr tel. 22 825 86 33 wew.103, w środy w godz. 10.00-14.00 i czwartki w godz. 10.00-12.00 lub mailowo na adres: m.jankowska@synapsis.org.pl. Izabella Zielińska pełni dyżur telefoniczny pod nr tel. 695 620 101 we wtorki w godz. 12.00-14.00 i środy w godz. 12.00-15.00. Zajmuje się systemem edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia, prawa administracyjnego.

W celu skorzystania z porady w ramach projektu należy podać konsultantowi hasło „AZYMUT”.

Aktualnie w projekcie

Jednym z obecnie realizowanych działań projektowych jest wybór organizacji (w ramach otwartego konkursu ofert), które w Gminie Goleniów, Mieście Kołobrzeg i Mieście Stargard odpowiadać będą za prowadzenie mieszkań. Lokale pochodzą z zasobów gmin i miast biorących udział w projekcie.

W Gminie Goleniów powstaną cztery mieszkania wspomagane, obecnie trwa ich budowa. Miasto Stargard i Kołobrzeg przekazało po jednym mieszkaniu (każde ponad 70 m kw.), podobnie pozostałe samorządy biorące udział w projekcie. Obecnie prowadzone są prace nad uregulowaniem kwestii formalnych związanych z pracami modernizacyjno-adaptacyjnymi i remontami w mieszkaniach oraz ich wyposażeniem. Sześć samorządów objętych wsparciem projektu otrzyma na ten cel 8,3 mln zł.

Działania projektowe polegające na pracy z rodzinami i dorosłymi osobami z całościowym zaburzeniem rozwoju rozpoczną się jesienią 2019 r. Rekrutacja użytkowników mieszkań prowadzona będzie przez wybrane w konkursie organizacje pozarządowe. Warunkiem udziału dorosłej osoby w przedsięwzięciu jest podejmowanie aktywności w ciągu dnia (np. szkoła, praca, udział w WTZ, ZAZ). Oferowane wsparcie dostosowywane będzie do potrzeb osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Przewidziano trzy warianty pomocy.

Projekt „Azymut-Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/projekt-azymut-samodzielnosc

Info: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: