Chcesz usunąć azbest? Złóż wniosek!

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-03 10:09:25
Chcesz usunąć azbest? Złóż wniosek!
  • Foto: Wikipedia

Urząd Miasta ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących usuwania azbestu z terenu Szczecinka na 2019 rok.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane w 2019 r. na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz rodzinne ogrody działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty:
a)    demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
b)    transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
c)    unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane, proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie do 12.07.2019 r.

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 116 (budynek B) lub załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Realizacja programu uzależniona będzie od uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednej gminy wynosi 80 tys. zł.

Informujemy również, że Miasto Szczecinek nie będzie finansować wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawą i wymianą pokryć dachowych, a także z remontem obiektów budowlanych.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek. Wszelkie informacje będą udzielane pod nr telefonu: 94 37 141 69 (34).

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: