Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-02 15:19:35
Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej
  • Foto: https://www.facebook.com/OSP-Grzmiąca

Kolejne środki płyną do ochotniczych straży pożarnych w regionie. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jednostka w Grzmiącej (powiat szczecinecki) kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kwota dotacji to blisko 860 tys. zł.

Umowę dofinansowania podpisze w środę, 3 lipca 2019 r. wicemarszałek Jarosław Rzepa. Spotkanie z beneficjentem zaplanowano na godzinę 12 w Urzędzie Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7.

Kwota wsparcia wynosi 85% wartości projektu.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego przez Urząd Marszałkowski konkursu skierowanego do drużyn strażackich. OSP z regionu pozyskały od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł unijnego wsparcia na doposażenie swoich jednostek (działanie 3.4). Zaplanowany budżet w konkursie w wysokości ponad 11 mln zł pozwolił na przyznanie dotacji czternastu przedsięwzięciom. Dofinansowanie przeznaczane jest na zakup nowych wozów strażackich,  łodzi ratunkowych czy niezbędnego wyposażenia.

Info: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: