Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-28 10:06:36
Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: P.Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Podczas wczorajszej (27.06) sesji Rady Powiatu Szczecineckiego radni zdecydowali o przyznaniu Zarządowi Powiatu Szczecineckiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostały podjęte jednomyślnie.

Jestem starostą od 20 lat i jeszcze nie zdarzyło się, żeby radni uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium podjęli jednomyślnie. Człowiek jest zaskakiwany ciągle i wciąż – przyznał starosta Krzysztof Lis. – Drodzy państwo chciałbym serdecznie podziękować dwóm składom Zarządu, którym miałem przyjemność przewodzić, moim współpracownikom, dyrektorom poszczególnych jednostek, wydziałów Starostwa Powiatowego i całej kadrze, ponieważ to zespół sprawia, że tyle fantastycznych rzeczy udaje nam się razem dokonać (…)

Wcześniej starosta Krzysztof Lis przedstawił radnym raport o stanie powiatu swojego autorstwa. Dokument jest nową instytucją prawa samorządowego i swoje zastosowanie po raz pierwszy znalazł w tym roku. Do przygotowania i przedstawienia stosownego raportu zostały zobligowane samorządy wszystkich szczebli.

Rada Powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu – czytamy wyjaśnienie starosty Krzysztofa Lisa we wstępie dokumentu (całość w załączniku). - Informuję Państwa, że takowa uchwała nie została opracowana i przyjęta, a zatem zawarte informacje w przedstawionym raporcie są autorskie. Przedstawiając je Państwu kierowałem się własnym doświadczeniem oraz zawarłem w nim uwagi i spostrzeżenia, które w mojej ocenie są istotne w realizacji zadań powiatu szczecineckiego i opisane są w ustawie o samorządzie powiatowym, jak również wynikają z realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, agencje i agendy rządowe lub zawarte porozumienia i umowy na dany rok budżetowy, jak również umowy wieloletnie.

Raport o stanie powiatu będący podsumowaniem dwunastomiesięcznej pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego zawiera informacje dotyczące wykonania budżetu, przyjętych programów, realizacji WPI, polityk i strategii oraz poszczególnych zadań wynikających z kompetencji samorządu powiatowego. Po wystąpieniu starosty Krzysztofa Lisa rozpoczęła się debata nad dokumentem.

Tego dnia podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego.

Dyrektorzy wszystkich szkół i placówek dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym przedstawili informacje na temat kierunków kształcenia oraz trwających prac przygotowawczych związanych z podwójnym naborem  w roku szkolnym 2019/2020.

Dwie interpelacje przedstawiła radna Bożena Kawczyńska. Pierwsza dotyczyła szczecineckiego punktu krwiodawstwa, który jak powszechnie wiadomo od pewnego czasu jest zamknięty. Starosta przypomniał działania, które podjął aby placówka ponownie zaczęła funkcjonować. Wspomniał m.in. o spotkaniach z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i poseł na Sejm RP Małgorzatą Golińską, która zaangażowała się w rozwiązanie problemu. Obecnie trwają poszukiwania lekarza, który przewodziłby szczecineckiemu punktowi krwiodawstwa. Na koniec starosta uspokoił radnych mówiąc, że najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni punkt ponownie zostanie otwarty.  W drugiej interpelacji radna Kawczyńska poruszyła kwestię kierowców, którzy parkują swoje samochody w niewłaściwy sposób przy ulicy Grudziądzkiej i Toruńskiej, stwarzając tym samym realne niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku. Radna zaproponowała ustawienie lustra drogowego i wprowadzenie na poszczególnych arteriach ruchu jednokierunkowego. O możliwości zastosowania takich rozwiązań zdecyduje Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na Drogach Powiatowych i Gminnych.

 

Info:Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: