Projekt "Praca dla więźniów"

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-27 13:56:38
Projekt "Praca dla więźniów"
  • Foto: TV Gawex

„Praca dla Więźniów” to nazwa zainicjowanego w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych poprzez ich aktywizację zawodową. W projekcie uczestniczy również Szczecinecki Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem, który jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, przeznaczoną dla recydywistów.

Za więziennymi murami zatrudnienie znalazło osiemdziesięciu ośmiu z ponad 200 osadzonych. Większość z nich wykonuje prace na rzecz lokalnego producenta osprzętu elektroinstalacyjnego. Pozostali zatrudnieni wykonują prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Karnego.

Znacznie więcej informacji na ten temat w dzisiejszym (27.06) serwisie Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: