Zabytki Pomorza Zachodniego - kolejne umowy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-26 14:51:58
Zabytki Pomorza Zachodniego - kolejne umowy
  • Foto: Wikipedia

W tym roku z budżetu województwa na ratowanie zabytków trafi 1,6 mln zł. Dzięki temu wsparte zostaną prace przy 67 obiektach w całym regionie. Członek Zarządu Województwa Janusz Gromek podpisze dziś w Kołobrzegu kolejne trzy umowy, o łącznej wartości 75 tys. zł.

Umowy dotyczyć będą następujących projektów:

Ukończenie pełnej rewitalizacji kościoła w Budzistowie. Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP. Dotacja: 40 tys. zł. W ramach zadania wykonane zostaną: konserwacja elewacji zachodniej (wieżowa), końcowy remont fundamentów oraz elewacje wewnętrzne kościoła.

Wykonanie projektu budowlanego oraz prace budowlano-konserwatorskie przy "Bastionie Magdeburg". Beneficjent Gmina Miasto Kołobrzeg. Dotacja: 20 tys. zł

Wykonanie projektu konserwatorskiego dla dawnego hangaru lotniczego w miejscowości Rogowo. Beneficjent Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Dotacja: 15 tys. zł.

Info: Biuro prasowe WZP

Zabytki Pomorza Zachodniego - kolejne umowy
  • Foto: Wikipedia

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: