Darmowa komunikacja, nagrody dla nauczycieli oraz absolutorium dla burmistrza

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-20 10:12:11
Darmowa komunikacja, nagrody dla nauczycieli oraz absolutorium dla burmistrza
  • Foto: TV Gawex

Dwadzieścia cztery punkty znalazły się w porządku obrad czwartkowej (19.06) sesji Rady Miasta Szczecinek, która rozpoczęła się punktualnie w południe. Jednym z nich było m.in. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania różnych świadczeń nauczycielom w prowadzonych przez ratusz szkołach. Burmistrzowi udzielono również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Radni zaakceptowali ubiegłoroczne dokonania burmistrza głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, przy głosach wstrzymujących klubów Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Samorządowego.

Członkowie Rady Miasta jednogłośnie za to przyjęli uchwałę przyznającą nauczycielom nagrody, które będą obiecywaną przez Daniela Raka formą rekompensaty za brak wynagrodzenia podczas strajku.

Również jednogłośnie zadecydowano o wdrożeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej. Zgodnie z podjętą uchwałą, autobusami za darmo zaczniemy jeździć już po wakacjach.

Więcej na ten temat w piątkowym (21.06) wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: