Co dalej z opieką psychiatryczną w Szczecinku?

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-10 14:31:07
Co dalej z opieką psychiatryczną w Szczecinku?
  • Foto: TV Gawex

Niebawem swoją działalność zakończy NZOZ Salus. W trosce o osoby chore i ich rodziny, właściciele szpitala,  Powiat Szczecinecki i Miasto Szczecinek odpowiednio wcześniej upoważnili prezesa spółki Radosława Niemca do prowadzenia negocjacji z zarządem NZOZ Salus zmierzających do nabycia przez szczecinecką lecznicę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie przedsięwzięcie wymaga jednak specjalnego procedowania, a co za tym idzie ...również czasu.

Dzisiaj (10.06) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyła się konferencja prasowa poświęcona sprawie. Za pośrednictwem mediów starosta Krzysztof Lis oraz prezes szpitala Radosław Niemiec wyjaśnili na jakim etapie znajdują się rozmowy negocjacyjne między stronami i  odpowiedzieli na szereg pytań rozwiewając tym samym wątpliwości, które w ostatnim czasie pojawiły się przestrzeni medialnej.
Bardzo szeroko do tematu odniósł się starosta Krzysztof Lis: Pan prezes podjął działania zmierzające do podpisania umowy na podstawie, której szczecinecki szpital kupiłby to, co jest związane ze świadczeniem usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej przez NOZ Salus. Używając słowa „kupił” mam tu na myśli znajdującą się w kompleksie szpitalnym nieruchomość, mienie ruchome, środki trwałe. Szpital przejąłby również pracowników, oczywiście za ich zgodą i mógłby na tej podstawie pretendować to podpisania aneksu do umowy z NFZ, tak aby szpital szczecinecki mógł być świadczeniodawcą usług psychiatrycznych. (….)

(…)Od samego początku stałem na stanowisku, że musimy zrobić wszystko, aby mieszkańcom naszego powiatu zabezpieczyć dostęp do usług psychiatrycznych kontraktowanych przez NFZ, po to m.in. negocjacje i rozmowy z NOZ Salus. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że nieprawdą jest, że działamy w tej kwestii nieporadnie i dlatego cała sprawa przedłuża się w czasie. Trzeba pamiętać, że jest to skomplikowane przedsięwzięcie, a kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiąże się przede wszystkim ze skrupulatną inwentaryzacją wszystkiego co łączy się z działalnością tej firmy. Należności, zobowiązania, a nawet potencjalne i przyszłe roszczenia pracowników i kupujących, muszą zostać w taki sposób zabezpieczone, aby jeśli ewentualnie tego typu sprawy zdarzą się   zostały one uwzględnione w całej kwocie (…) Pan prezes prowadzi już rozmowy z jednym z banków, który mógłby nam to przedsięwzięcie skredytować w kontekście zakupu, a jest ono bardzo skomplikowane gospodarczo, bo nie chcielibyśmy sytuacji kiedy kupimy zorganizowaną część przedsiębiorstwa za kwotę X, a się okaże, że przy funkcjonowaniu tych procedur, przy zatrudnianiu odpowiednich osób, różnica między nabytym przedsiębiorstwem, a przychodami jest minus 200, 300, 500 czy milion złotych (…) Niezmiernie ważnym jest, aby jednocześnie prowadzić rozmowy i -  to właśnie się dzieje  - w zakresie zatrudnienia odpowiedniej ilości lekarzy psychiatrów, którzy są podstawą do tego, aby taki oddział funkcjonował(…)

Oficjalne stanowisko przedstawił również prezes szpitala Radosław Niemiec: Zarząd Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku w odpowiedzi na ofertę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakład Opieki Psychiatrycznej SALUS Jolanta Martyniuk mając na uwadze przede wszystkim utrzymanie ciągłości i przyszłość udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dokonał szczegółowej analizy dostępnej dokumentacji poddając  jednocześnie opinii organu nadzorującego.

Zarząd Spółki jest w trakcie prac kończących montaż finansowy inwestycji uwzględniający zarówno zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i plan rozwoju w następnych 5 latach, z uwzględnieniem nie tylko perspektywy finansowej, ale i perspektywy Pacjenta wpisujące się w kierunki rozwoju psychiatrii proponowane polityką Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Prowadzone są równocześnie rozmowy z personelem medycznym celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji usług po ewentualnej cesji kontraktu. Jednocześnie informujemy, że efektów rozmów i negocjacji należy spodziewać się w miesiącu czerwcu 2019 r. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że jednostka publiczna jaką jest Szczecinecki Szpital, którego właścicielem jest Powiat Szczecinecki i Miasto Szczecinek gwarantuje w pełni zarówno zabezpieczenie jak  i rozwój tego typu usług  medycznych (…)

info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: