Ósmy rodzinny dom dziecka w powiecie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-06 08:16:03
Ósmy rodzinny dom dziecka w powiecie
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

To już ósmy rodzinny dom dziecka w powiecie szczecineckim. 5 czerwca starosta Krzysztof Lis oraz dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak-Horniatko parafowali umowę z państwem Anną i Tomaszem Achler, którzy stworzą w Jeleninie rodzinny dom dziecka. Państwo Achler funkcjonowali jako zawodowa rodzina zastępcza z pięciorgiem dzieci. Docelowo teraz pod ich skrzydła trafi ośmioro podopiecznych. Podczas spotkania starosta Krzysztof Lis z dużym uznaniem wypowiadał się o pracy i misji jakiej postanowili podjąć się państwo Achler. Podkreślał jak wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem jest sprawowanie funkcji rodzica zastępczego.

Państwo Achler z rodzinną pieczą zastępczą związani są od 2006 roku. Specjalizują się w opiece długoterminowej – przypomniała dyrektor Małgorzata Kubiak – Horniatko. -  Największe dobro, jakie człowiek może dać drugiemu człowiekowi, to podzielenie się własnym domem i własnym życiem, co czynią prowadzący rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: