Rusza Budżet Obywatelski w Szczecinku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-04 09:58:01
Rusza Budżet Obywatelski w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Burmistrz ogłosił nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Nabór projektów trwa od 3 do 14 czerwca 2019 r.

Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów. Projekt powinien mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta i być możliwy do zrealizowania w roku 2019. Szacunkowy koszt realizacji zgłaszanego projektu musi się zawierać w przedziale od 20 000,00 zł 
do 200 000,00 zł. Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

-  wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski na rok 2019";

-  złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Wolności 13; 78-400 Szczecinek,

- wysłać drogą elektroniczną na adres: bosz@um.szczecinek.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: