30. rocznica wolnych wyborów

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-06-04 08:40:36
30. rocznica wolnych wyborów
  • Foto: Wikipedia

Dziś mija dokładnie 30 lat od pierwszych, choć nadal jedynie częściowo, wolnych wyborów w powojennej Polsce. W wyniku prawie dwumiesięcznych rozmów prowadzonych przy Okrągłym Stole, 4 czerwca 1989 wybieraliśmy 460 przedstawicieli do Sejmu PRL oraz 100 członków reaktywowanego po pięciu dekadach Senatu.

Prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia rozmowy pomiędzy opozycją i władzą miały zapewnić po elekcji członkom PZPR i ich koalicjantom co najmniej 65% miejsc w Sejmie (299 mandatów), pozostałe 35% (161 mandatów) przeznaczono zaś dla kandydatów bezpartyjnych. Wybory do Senatu postanowiono przeprowadzić zaś z pełnym poszanowaniem zasad demokracji.

Wybory zakończyły się totalną klęską satelitów ZSRR. Skupiona wokół Lecha Wałęsy opozycja uzyskała komplet możliwych do zdobycia mandatów do Sejmu i 99 ze 100 miejsc w Senacie (jedynym niezależnym przedstawicielem wyższej izby parlamentu został Henryk Stokłosa).

Porażka rządzących okazała się bardzo dotkliwa. W jej wyniku nasz kraj stał się pierwszym państwem w bloku komunistycznym w którym opozycja uzyskała realny wpływ na sprawowanie władzy. Zapoczątkowała również przemiany ustrojowe nie tylko w Polsce ale i całej Europie Wschodniej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: