Przebudowa dróg Dziki-Turowo oraz Barwice-Uradz

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-28 09:36:54
Przebudowa dróg Dziki-Turowo oraz Barwice-Uradz
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiat Szczecinecki przebuduje odcinek 1 km drogi w Dzikach wraz z przepustem drogowym zlokalizowanym na rzece Płytnicy. Przewidywalna wartość inwestycji to prawie 2,4 mln zł. Samorząd powiatowy otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury dofinansowanie w wysokości 1,195 mln zł i ponad 189 tys. zł ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ale to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości… bardzo możliwe, że nowe oblicze zyska również arteria o długości ok 2,8 km łącząca Dziki z Turowem. Powiat Szczecinecki przy wsparciu Nadleśnictwa Czarnobór oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stara się pozyskać wsparcie na realizację tej inwestycji w wysokości 3 mln zł w ramach funduszu leśnego. Koszt całego przedsięwzięcia szacuję się na ok. 5,9 mln zł.

Warto przypomnieć, że w 2014 roku samorząd powiatowy przebudował drogę w Turowie aż do przejazdu kolejowego. Jeśli uda się zrealizować zamierzoną inwestycję, to cały odcinek drogi od DK nr 11 do Dzików zostanie zmodernizowany.

O pozyskanie dofinansowania z funduszu leśnego stara się również Gmina Barwice, która przy wsparciu Nadleśnictwa Czaplinek zamierza przebudować odcinek drogi o dł. 1,5 km łączący Barwice z miejscowością Uradz. Koszt inwestycji oszacowano na 1 mln zł, zaś kwota o którą wnioskuje gmina to 900 tys. zł.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: