Nowa Powiatowa Rada Sportu

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-23 09:49:54
Nowa Powiatowa Rada Sportu
  • Foto: P.Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Swoją pracę rozpoczęła Powiatowa Rada Sportu kadencji na lata 2019 – 2024. Wczoraj (22.05) starosta Krzysztof Lis podziękował poprzedniemu gremium i wręczył akty powołania nowym członkom.

Powiatowa Rada Sportu, to organ powołany przede wszystkim do opiniowania projektu budżetu i uchwał związanych bezpośrednio z kulturą fizyczną, programów rozwoju bazy sportowej na terenie Powiatu, planów imprez sportowych i rekreacyjnych, a także współorganizowanie, koordynacja i ocena imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu, ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innym podmiotami prowadzącymi działalność w sferze kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych. W jej skład wchodzą sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, przedstawiciele Rady Powiatu Szczecineckiego, Miasta Szczecinek, Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz poszczególnych gmin, którzy podczas wspólnych posiedzeń zajmować się będą bieżącymi zagadnieniami, związanymi z działalnością klubów i sekcji sportowych z terenu powiatu szczecineckiego.

W skład nowej Rady Sportu weszli:

1.         Małgorzata Fijałkowska – przedstawiciel klubów sportowych i ich związków

2.         Łukasz Chmielewski – przedstawiciel nauczycieli wf w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki

3.         Marek Bogdanowicz – przedstawiciel Miasta Szczecinek

4.         Jan Gulczewski – przedstawiciel Gminy Szczecinek

5.         Dariusz Palicki – przedstawiciel Gminy Borne Sulinowo

6.         Ewa Nowosielska – przedstawiciel Gminy Barwice

7.         Magdalena Rajnert – przedstawiciel Gminy Biały Bór

8.         Tomasz Buzała – przedstawiciel Gminy Grzmiąca

9.         Piotr Rozmus – przedstawiciel Starostwa Powiatowego

10.       Cezary Jankowski – przedstawiciel Rady Powiatu w Szczecinku

11.       Rafał Glanc – przedstawiciel środowiska trenerskiego

Tego dnia wybrano również prezydium Rady. Przewodniczącym po raz kolejny został Jan Gulczewski, jego zastępcą Marek Bogdanowicz, zaś sekretarzem Piotr Rozmus.

 

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: