Blisko 10 000 wypożyczeń w ciągu roku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-16 09:47:43
Blisko 10 000 wypożyczeń w ciągu roku
  • Foto: GCI Połczyn-Zdrój

W trakcie trwania tzw. „Tygodnia Bibliotek”, z okazji niedawno obchodzonego Dnia Bibliotekarza, 14 maja 2019 roku w gabinecie Burmistrza Połczyna-Zdroju odbyło się spotkanie, na które zostały zaproszone pracownice połczyńskich bibliotek.

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek oraz Dyrektor Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju Krzysztof Szewczuk postanowili osobiście podziękować Bibliotekarkom, które od wielu lat pracują dla dobra lokalnej społeczności w zakresie upowszechnienia czytelnictwa w Gminie Połczyn-Zdrój. W treści podziękowań napisano:

„Z okazji Święta Bibliotekarza, w dowód uznania za codzienną pracę w zakresie upowszechniania czytelnictwa w Gminie Połczyn-Zdrój składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania.

Życzymy, aby Pani działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, dalszej wytrwałości i twórczej inwencji w upowszechnianiu czytelnictwa oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”

Gratulacje i podziękowania otrzymały Krystyna Zaniewska oraz Monika Milczarek na co dzień pracujące w Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Połczynie-Zdroju, Ewa Sokołowska pracująca w Filii Bibliotecznej w Kołaczu, Mariola Marszałek pracująca w Filii Bibliotecznej w Redle, Anna Sołowiej pracująca w Filii Bibliotecznej w Popielewie oraz Alina Wiśniewska pracująca w Gawrońcu.

W trakcie spotkania Dyrektor Centrum Kultury przedstawił Burmistrzowi raport z działalności gminnych bibliotek. W raporcie m. in. podane zostały dane statystyczne – „Księgozbiór biblioteki głównej liczy 23410 woluminów, zaś filii łącznie 24512. W ciągu ubiegłego roku przybyło 981 książek, w tym z zakupu 669, a 312 pochodzi z darów od czytelników, za które bardzo dziękujemy. Biblioteka otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 7840,00 zł, wkład własny organizatora wyniósł 7845,02 zł. Biblioteka główna rocznie rejestruje ponad 600 stałych czytelników, zaś w filiach około 200. W ciągu roku liczba wypożyczonych materiałów wynosi około 10000 woluminów w Połczynie-Zdroju oraz 2700 łącznie w filiach.”

Info: GCI Połczyn-Zdrój


  • Foto: GCI Połczyn-Zdrój

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: