Nauczyciele zwrócą część uposażenia za strajk

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-15 14:57:45
Nauczyciele zwrócą część uposażenia za strajk
  • Foto: TV Gawex

Kwietniowy strajk nauczycieli trwał 19 dni.W tym czasie nauczyciele powstrzymywali się od wszelkich czynności dydaktycznych, a to z kolei położyło się cieniem na ich wynagrodzeniu. Według ustawy uposażenie nie może być wypłacane za dni strajkowe. Z racji tego, że nauczyciele to grupa zawodowa, która otrzymuje pensje z góry, za czas strajku będą musieli zwrócić pobrane środki.

Od 8 do 27 kwietnia w większości szkół w Polsce trwał strajk nauczycieli podczas którego zajęcia lekcyjne zostały wstrzymane, a sami pedagodzy odmówili pracy dydaktycznej. Nauczyciele postulowali m.in. o 1000 zł. podwyżki jednak kilka prób porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a rządem zakończyło się fiaskiem. Już wtedy zastanawiano się jak będzie wyglądała pensja nauczycielska za okres strajku. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu tę kwestię poruszył radny Marek Stasiuk, który dopytywał jak będą rozliczne szkoły, którego organem prowadzącym jest starostwo powiatowe.

Nauczyciele to grupa zawodowa, która otrzymuje wynagrodzenie za miesiąc z góry, zatem w przypadku minionego miesiąca nauczyciele otrzymali już pensje. Według ustawy pieniądze te podlegają zwrotowi.

„Wystąpiłem z propozycją do wszystkich dyrektorów szkół i zaproponowałem pewne rozwiązanie, które dotyczyły możliwości rozłożenia tych wypłaconych, nienależnie pobranych środków na raty do końca listopada” - powiedział na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta szczecinecki Krzysztof Lis.

Starosta podkreślił również, że środki te będą stanowiły rezerwę, którą planuje się przesunąć w budżecie na pokrycie kosztów remontów oraz doposażenia i wyposażenia pracowni szkół, tak aby przygotować placówki na podwójny nabór w roku szkolnym 2019/2020.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: