Remonty dróg wokół oraz w Połczynie-Zdroju

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-14 15:17:44
Remonty dróg wokół oraz w Połczynie-Zdroju
  • Foto: GCI Połczyn-Zdrój

Od kwietnia br. realizowane są remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka. Na wsi i w mieście.

Po okresie zimowym, gdy sprzyja pogoda, prowadzone są remonty z uzupełnieniem ubytków w drogach. Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy, realizowane są remonty nawierzchni dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Prace remontowe realizowane są zgodnie z opracowanym harmonogramem robót na rok 2019.

W kwietniu br. wykonano m. in. remont na drodze nr 7 w Zajączkowie, na odcinku 1,3 km. Prace remontowe polegały na likwidacji kolein, poprzez profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia wraz z zawałowaniem.

Remontowano także drogę nr 58 w obrębie Zajączkówko. Na odcinku 400 mb dokonano likwidacji kolein, poprzez profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z zawałowaniem.

Na drodze nr 18 Rzęsna–Zajączkówko, na odcinku 3,8 km wykonano likwidację kolein oraz naprawę nawierzchni tłuczniem wraz z zawałowaniem.

W Kołaczu, na drodze nr 56, na odcinku 200 mb zrealizowano roboty przygotowawcze i naprawę nawierzchni tłuczniem wraz z zawałowaniem.

Wykonano także profilowanie drogi nr 27 w obrębie Zajączkówko, na odcinku 200 mb.

Stumetrowy odcinek ul. Powstańców Warszawskich (dz. 446/2) poddano robotom przygotowawczym. To nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych, gdzie wykonano nawierzchnię z tłucznia wraz z zawałowaniem.

Ogólny koszt realizacji prac remontowych brutto wyniósł 120 015,45 zł.

W maju br. realizowane będą remonty dróg w Międzyborzu (droga nr 16), Dziwogórze (dr. nr 55) i Zajączkowie (dr. nr 52/1).

Info: GCI Połczyn-Zdrój


  • Foto: GCI Połczyn-Zdrój

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: