Nie wyłoniono wszystkich Rad Osiedli

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-13 14:43:45
Nie wyłoniono wszystkich Rad Osiedli
  • Foto: TV Gawex

W niedzielę (12.05) w naszym mieście odbyły się wybory do rad osiedli. Niestety, frekwencja wyborcza tym razem nie dopisała, przez co w niektórych okręgach próg wyborczy nie został przekroczony, a to z kolei było równoznaczne z tym, że radni nie zostali wyłonieni. Sytuacja nie jest jednak najgorsza – udało się wyłonić 7 rad, a to o dwie więcej niż w poprzedniej kadencji.

Rady osiedli powstaną na Zachodzie II, Koszalińskiej-Kołobrzeskiej, Wodociągowej-Rzecznej, Słowiańskiej-Łódzkiej, Kopernika-Winnicznej, Centrum oraz w Trzesiece.

Rada osiedla wypełnia funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

Więcej na ten temat w dzisiejszym (13.05) serwisie informacyjnym Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: