Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka drogi łączącej Sępolno Wielkie z DK 25

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-09 11:45:38
Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka drogi łączącej Sępolno Wielkie z DK 25
  • Foto: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiat Szczecinecki otrzyma 50 % dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi łączącej Sępolno Wielkie z DK 25. Starania o pozyskanie rządowego wsparcia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3587Z, łączącej Sępolno Wielkie w gminie Biały Bór z DK 25, Powiat Szczecinecki rozpoczął już w ubiegłym roku. Dzięki zabiegom starosty Krzysztofa Lisa, pracownikom Starostwa Powiatowego w Szczecinku, którzy ekspercko przygotowali wniosek oraz zaangażowaniu poseł Małgorzaty Golińskiej, wojewoda zachodniopomorski przyznał dofinansowanie.

Odcinek o którym mowa ma długość 2,7 km. Arteria jest wąska i na dodatek musi obsłużyć transport ciężarowy, bowiem w Sępolnie Wielkim funkcjonuje Lafarge Sp. z o.o. zajmująca się produkcją kruszywa i betonu. Przewidywana całkowita wartość zadania to ponad 4,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, a więc  ponad 2,1 mln zł. Firma Lafarge będzie partycypować w kosztach realizacji inwestycji i dostarczy kilka tysięcy  ton mieszanki kruszywa.

Droga zostanie m.in. wzmocniona i poszerzona do 6 metrów. Zakres prac przewiduje  przebudowanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami publicznymi, powstaną zatoki autobusowe i odwodnienie powierzchniowe drogi z odprowadzeniem wody poprzez pobocza gruntowe do istniejących rowów przydrożnych. Inwestycja zostanie zrealizowana na przełomie czerwca i listopada br.

Info:P.Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: