Obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-02 13:56:19
Obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Najbliższa sesja Rady Powiatu Szczecineckiego odbędzie się 10 maja. We wtorek (30.04) Członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego spotkali się aby m.in. zaakceptować materiały, które zostaną przedłożone podczas obrad.

Wśród nich znalazły się m.in. sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018, sprawozdanie z realizacji w roku 2018 zadań wynikających z Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego. Wszystkie powyższe dokumenty przedłożyła i zreferowała Zarządowi dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak – Horniatko. 

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z założeniami programowymi Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinku na 2019/2020 rok oraz informacją o organizacji i efektach jej działalności w roku ubiegłym.

Podjęto dwie uchwały w sprawie:

przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za 2018 rok;
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych majątkowych mających charakter cywilnoprawny.

 

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: