Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-25 12:03:21
Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
  • Foto: P. Rozmus

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, ich prognozowanie, przekazywanie opinii publicznej wiadomości na ich temat oraz podejmowanie działań mających na celu powiększanie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, to niektóre z głównych zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie Zespołu spotkali się po raz pierwszy w tym roku 24 kwietnia. W naradzie udział wzięli: kierownicy służb, inspekcji i straży lub osoby przez nich upoważnione, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za  zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym z Gminy Szczecinek, Bornego Sulinowa, Barwic, Białego Boru i Grzmiącej, kierownicy służb drogowych GDDKiA i PZD, pracownicy Starostwa Powiatowego w Szczecinku wicestarosta Robert Fabisiak oraz Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Sebastian Korecki. Posiedzeniu jak zawsze przewodził starosta Krzysztof Lis.
Tematem wiodącym spotkania było omówienie aspektów organizacyjnych i logistycznych służb, inspekcji i straży w pierwszym kwartale bieżącego roku oraz przygotowania do  reagowania w sytuacjach kryzysowych w trwającym sezonie wiosennym. Poruszano sprawy związane z sytuacją na drogach miasta i powiatu, kontroli pojazdów osobowych, ciężarowych i autokarów pod względem technicznym, badania stanu trzeźwości, ilości zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji.
 
Poszczególne statystyki przedstawiają się następująco:
- 32 osoby pod wpływem alkoholu,
- 467 kontroli pojazdów ciężarowych,
- 38 kontroli autokarów,
- 4 wypadki, 4 osoby ranne, 1 osoba zabita,
- 131 kolizji drogowych.
 
Ponadto Zespół wysłuchał sprawozdań za pierwszy kwartał z działalności KP PSP w Szczecinku (dotyczącego panującej suszy, a co za tym idzie wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach),  Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczącego stanu wody i powietrza, profilaktyki szczepień oraz kontroli obiektów użyteczności publicznej pod względem sanitarnym, PINB (w zakresie kontroli obiektów pod względem budowlanym). Znaczną część spotkania wypełniły informacje GDDKiA i PZD dotyczące trwających i planowanych remontów na obwodnicy Szczecinka oraz sytuacji na drogach krajowych i powiatowych.
 

info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: