Stowarzyszenie LGD Pojezierze Razem podpisało 16 umów grantowych

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-24 15:05:07
Stowarzyszenie LGD Pojezierze Razem podpisało 16 umów grantowych
  • Foto: TV Gawex

Dziś (24.04.2019 r.) w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku o godzinie 1200 przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM i kolejni beneficjenci podpisali umowy, dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach projektu grantowego 4/2018/G. Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali:Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Krzysztof Lis - Wiceprezes Stowarzyszenia. Tytuł operacji to „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM”, a kwota pomocy z umowy wynosi 226 557,00 zł.

Projekt obejmuje 16 zadań:

Zadanie pierwsze to operacja pt. „Cafe Senior”. Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie - w ramach zadania zostanie: utworzona i wyposażona kawiarenka będąca miejscem spotkań dla mieszkańców. Zakupione zostaną meble (stoły i krzesła), urządzenia i przedmioty stanowiące wyposażenia kuchni (takiej jak: komplet kawowy, komplet sztućców, ekspres do kawy, czajnik warnik do wody, talerzyki, cukierniczki, literatki). Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 6 302,00 zł.

Zadanie drugie to operacja pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grzmiącej”. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej - w ramach zadania zostaną: posadowione elementy placu zabaw takie jak: huśtawka wagowa na podstawie metalowej, huśtawka podwójna dwusiedziskowa, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy (2 wieże, podest wejściowy, drabinka pozioma, tunel, ślizg metalowy, pajęczyna sznurowa, wejście koci grzbiet) oraz ławki parkowe i kosze na  śmieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 999,00 zł.

Zadanie trzecie to operacja pt. „Wymiana infrastruktury kąpieliska w Stanicy Harcerskiej w Drężnie”. Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno - w ramach zadania stary pomost zostanie wymieniony na nowy modułowy pomost pływający. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 960, 00 zł.

Zadanie czwarte to operacja pt. „Rozbudowy siłowni plenerowej na terenie działki nr 250 w Gwdzie Wielkiej”. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GWDZIE WIELKIEJ - w ramach zadania zostanie: przygotowany teren, na którym posadowione zostaną: elementy siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciąg wolnostojący, wioślarz wolnostojący) oraz zamontowana zostanie tablica informacyjna z regulaminem, ławki ogrodowe, stojak rowerowy i kosze na śmieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 10 650, 00 zł. 

Zadanie piąte to operacja pt. „Wyposażenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży we wsi Grabowo”. Ludowy Zespół Sportowy „GRAB” - w ramach zadania zostanie: doposażony plac zabaw. Zakupione zostaną takie elementy takie jak: rama huśtawki, siedziska, wieża ze zjeżdżalnią oraz bujaki dla dzieci. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 876, 00 zł.
Zadanie szóste to operacja pt. „Loża prasowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie - w ramach zadania zostanie: wybudowany taras o powierzchni 125 m2, stanowiący lożę prasową przy Bibliotece Publicznej. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 999, 00 zł. 

Zadanie siódme to operacja pt. „Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie”. Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie – w ramach zadania zostanie: zakupiony i zamontowany zjazd linowy. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 11 200, 00 zł.
Zadanie ósme to operacja pt. „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowie”. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół – w ramach zadania posadowione zostaną ławostoły z zadaszeniem na plażach w Bornem Sulinowie. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 800,00 zł.

Zadanie dziewiąte to operacja pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica” STOWARZYSZENIE SILNOWO 2020 - w ramach zadania zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

Zadanie dziesiąte to operacja pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo w ramach zadania zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

Zadanie jedenaste to operacja pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Radacz - w ramach zadania zostaną: zakupione elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonane fundamenty niezbędne do posadowienia zakupionych elementów. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 710,00 zł.

Zadanie dwunaste to operacja pt. „Razem dla osób niepełnosprawnych z Gminy Barwice”. Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem” - w ramach zadania zostaną: zakupione i zamontowane urządzenia do ćwiczeń ruchowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj.: biegacz podwójny, narciarz podwójny, twister pojedynczy). Wnioskowana kwota pomocy wynosi 10 384,00 zł.

Zadanie trzynaste to operacja pt. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze”. STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWII” - w ramach zadania zostaną: stworzone miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez niwelację terenu, wykonane murki oporowe wraz z siedziskami ławkowymi, trawnik i chodnik. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 13 490, 00 zł.

Zadanie czternaste to operacja pt. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu - „ZIELONE PŁUCA BIAŁEGO BORU”. STOWARZYSZENIE „GMINA Z POMYSŁEM” - w ramach zadania zostaną: uatrakcyjnione miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez wykonanie osłon z paneli i ogrodzenie gabionowe. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 31 400,00 zł.
Zadanie piętnaste to operacja pt. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu pływającego w Gminie Biały Bór”. LUDOWY KLUB KAJAKOWY „HUBERTUS” - w ramach zadania zostaną: zakupione rowerki wodne do użytku na kąpielisku w Białym Borze. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 12 500,00 zł.

Zadanie szesnaste to operacja: „Rozwijamy nasze pasje”. Stowarzyszenie Nasza Gmina - w ramach zadania zostanie stworzona niekomercyjna infrastruktura na rzecz podwyższenia jakości życia mieszkańców Dalęcina oraz innych integracji poprzez zakup urządzeń terenu rekreacyjnego z urządzeniami zielonej siłowni (tj. orbitrek, wioślarz, stepper, twister, motylek rewers ze słupem). Wnioskowana kwota pomocy wynosi 11 867,00 zł.

 

Info:P.Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: