Drzonowo już z nową drogą

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-15 14:04:58
Drzonowo już  z nową drogą
  • Foto: Piotr Rozmus

Mieszkańcy Drzonowa w gminie Biały Bór mogą już cieszyć się z nowej drogi. Dziś (15.04) dokonano oficjalnego odbioru inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, dyrektor Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Szczecinku Urszula Paciorek oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Fil.

Warto przypomnieć, że przebudowany odcinek drogi ma długość 1,6 km. Nawierzchnia została poszerzona do 6 metrów, pokryta nakładką wzmacniającą oraz zaopatrzona w kanalizację deszczową. Na terenie zabudowanym powstał obustronny chodnik o szerokości 2 metrów oraz parking dla samochodów osobowych. Odcinek na całej długości został oświetlony.

Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i przebiegały bardzo sprawnie. Główny wykonawca firma Pol – dróg z Drawska Pomorskiego, dla którego zima okazała się wyjątkowo łaskawa, wywiązał się z ich realizacji w terminie.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł  prawie 5,4 mln zł brutto. Powiat szczecinecki dzięki swym staraniom otrzymał ponad 2,3 mln zł (63,63%) dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zanim podpisano dokumenty odbiorcze dokonano skrupulatnych oględzin rzeczonego odcinka drogi. Oprócz głównego wykonawcy obecni byli podwykonawcy, inspektorzy budowlani oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PWiK Szczecinek Sp. z o. o. oraz Energii – Operator S.A. Rejon Energetyczny Szczecinek.

Burmistrz Paweł Mikołajewski oraz dyrektor PZD Włodzimierz Fil dziękowali wszystkim zaangażowanym w proces inwestycyjny i podkreśli znacznie niełatwego montażu finansowego, który nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie starania starosty Krzysztofa Lisa.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: