Kronospan odpowiada na briefing Terry

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-11 14:24:22
Kronospan odpowiada na briefing Terry
  • Foto: TV Gawex

Kolejny briefing prasowy działaczy SIS Terra stał się okazją do manipulacji. Po raz kolejny przedstawiciele organizacji, walczącej z zakładem Kronospan, przedstawili wybiórczo ogólnie dostępne informacje w sposób, mający zdyskredytować działania firmy.

Pomijanie kluczowych informacji (celowe czy też wynikające z niewiedzy osób, kreujących się na specjalistów) jest w naszej ocenie działaniem zamierzonym, mającym na celu uzyskanie konkretnego efektu.

W ostatnich latach Kronospan zainwestował ogromne środki na ograniczanie oddziaływania na środowisko a w szczególności na ograniczenie ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

Wbrew zapewnieniom „specjalistów” z SIS Terra, działania zakładu, jak budowa UTWS czy termiczne dopalenie gazów z pras w palnikach pyłowych (oba rozwiązania określone są w dokumentach BAT jako najlepsze dostępne technologie) nie ograniczają się do redukcji zanieczyszczeń pyłowych. Zmniejszają także emisję substancji gazowych, jak np. formaldehyd czy lotne związki organiczne (LZO).

W naszej opinii kierownictwo SIS Terra manipuluje danymi w celu likwidacji zakładu i tysięcy miejsc pracy. Szkodzi to nie tylko pracownikom firmy. Wpływa także negatywnie na ich bliskich – dzieci i innych członków rodzin, którzy muszą niejednokrotnie stawiać czoła wrogim komentarzom czy zaczepkom mieszkańców, będących pod wpływem fałszywych „informacji”, przekazywanych przez aktywistów.

Naszym zdaniem działania SIS Terra nie są działaniami na rzecz środowiska (czego dowodem jest mizerna aktywność na innych polach), ale wyłącznie przeciwko jednej firmie – Kronospanowi.

Pragniemy za pośrednictwem mediów zapytać – jeśli, jak twierdzi J. Pawłowicz, szczecineccy ekolodzy współpracują z ekologami z innych miast, to jak skomentują to, że pozytywne decyzje w sprawie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego płyt drewnopochodnych zostały wydane dla naszej konkurencji, która produkuje w oparciu o takie same technologie i te same surowce? Nie przeszkadzają im one? Czy kryją się za tym działania na rzecz konkurencji?

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdził, że pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych, spełniające wymagania dyrektywy IED, należy uznać za biomasę oraz można w stosunku do nich zastosować uzgodnienie produktu ubocznego. Dysponujemy także opinię Komisji Europejskiej, uznającą pył ze szlifowania płyt wiórowych za biomasę.

Pomimo prób stopowania działań zakładu przez szczecineckich aktywistów Kronospan robi ogromne kroki do minimalizowania swojego oddziaływania na otoczenie.

Obecnie trwają prace, które zakończą się instalacją urządzeń ochrony powietrza w obrębie ciągów produkcyjnych MDF. Instalacje te ograniczą nie tylko emisję pyłów (poprzez mokry elektrofiltr WESP), ale również emisję gazów poprzez zastosowanie bioskrubera.

Do listopada 2019 roku wszystkie zakłady Kronospan w Polsce będą spełniać europejskie wymagania BAT.

Info: Biuro prasowe Kronospan

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: