Stowarzyszenie LGD Pojezierze Razem podpisało kolejne umowy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-11 12:02:28
Stowarzyszenie LGD Pojezierze Razem podpisało kolejne umowy
  • Foto: P.Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, podpisało kolejne umowy z beneficjentami w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020, na operacje, których celem jest „Realizacja działań kształtujących postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie obszaru działania LGD POJEZIERZE RAZEM”. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła ponad 125 tys. zł.

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali prezes Paweł Mikołajewski  i wiceprezes Krzysztof Lis.

Grantobiorcy biorący udział w projekcie: 

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie z zadaniem pt. ,,Bądź EKO". W ramach zadania Uniwersytet zorganizuje cykl wykładów, prezentacji, warsztatów terenowych i zajęć laboratoryjnych o tematyce ekologicznej. Przewidziano również wyjazdy edukacyjne na farmę wiatrową, do elektrowni i do Zakładu Gospodarowania Odpadami, wycieczkę edukacyjną do oczyszczalni ścieków oraz organizację Ekologicznego Bożego Narodzenia. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 9 382,00 zł. Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie współpracuje również w realizacji zadania pt. ,,Nauka, ekologia, przedsiębiorczość",  w ramach którego zorganizuje  piknik edukacyjny obejmujący prezentacje o przedsiębiorczości, ekologii, monitoringu stanu powietrza oraz prelekcję i seans w mobilnym planetarium. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 9 312, 00 zł.

Stowarzyszenie „Gmina z pomysłem” w Białym Borze realizuje operację pt. „Puchar Regionalny Nordic Walking. Biały Bór 2019”. W ramach zadania zostaną zorganizowane regionalne zawody Nordic Walking w połączeniu z edukacją ekologiczną w oparciu o walory przyrodnicze i środowiskowe wytyczonej trasy. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 15 000,00 zł. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych w Barwicach z zadaniem pt. „Flora i fauna do nas puka, przyjaciół pewnie szuka". W ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty ekologiczne i plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej zakończone konkursem plastycznym o tematyce ekologicznej, a także akcja sprzątania miejscowości oraz wycieczki. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 10 856,00 zł.

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego realizująca operację pt. „W zgodzie z naturą - gospodarstwo ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji dzieci i młodzieży w trosce o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój”. W ramach zadania zostanie zorganizowany cykl warsztatów ekologicznych w oparciu o funkcjonowanie ekologicznej farmy. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 43 114,00 zł.

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy w Gwdzie Małej z zadaniem pt. „NATURALNIE w Gminie Szczecinek". W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizuje tydzień ekologiczny obejmujący warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, prowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych i parateatralnych, uzupełnione filmami i prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia poświęcone będą ekologii w codziennym życiu, w domu i w szkole. Przewidziano także opracowanie broszur informacyjnych o walorach przyrodniczych Gminy Szczecinek oraz pikniku ekologicznego połączonego z akcją "sadzonka za odpady" oraz konkursami tematycznymi. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 37 751,00 zł.

Info:Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: