Miasto proponuje zajęcia dla dzieci w czasie strajku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-08 10:39:20
Miasto proponuje zajęcia dla dzieci w czasie strajku
  • Foto: TV Gawex

W związku z przystąpieniem nauczycieli i pracowników szkół do strajku informujemy, że zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecinek. Opiekę na biorącymi w nich udział uczniami zobowiązani są zapewnić rodzice.

Szczecinecki basen dostępny  będzie dla uczniów w godzinach 7:00-15:00. Każde dziecko może przebywać na basenie do dwóch godzin i co dwie godziny obiekt jest w stanie przyjąć maksymalnie 30 osób. Przypominamy też, że dzieci do lat 7 mogą przebywać w basenie tylko pod opieką rodziców.

Kino zaprasza na seanse dla uczniów od poniedziałku do czwartku o godzinie 8:00, 10:00 i 12:00. W piątek, ze względu na wcześniejszą rezerwację, seanse nie są planowane.

O każdej pełnej godzinie na dzieci czekać będą też pracownicy Muzeum Regionalnego, którzy zapraszają na darmowe zwiedzanie placówki.

Szczecinecki OSiR zorganizuje natomiast darmowe zajęcia sportowe w godzinach 7.00-15:00. Chętnych zapraszamy na boisko boczne przy ul. Piłsudskiego.

Jednocześnie informujemy, że we wszystkich jednostkach i spółkach miejskich stworzone zostaną warunku umożliwiające zabranie dziecka do pracy.

Z kolei Straż Miejska w czasie strajku nauczycieli prowadzić będzie wzmożone patrole na terenie Szczecinka.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności  uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi  tak  paragraf 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika (wniosek na druku ZUS Z-15).

Info:Mateusz Ludewicz 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: