Zgromadzenie Ogólne Powiatów Polskich

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-05 13:09:40
Zgromadzenie Ogólne Powiatów Polskich
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych będący pokłosiem reformy oświaty i wyjątkowo trudna sytuacja szpitali powiatowych, były głównymi tematami odbywającego się w tych dniach XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W zgromadzeniu jak zwykle uczestniczył starosta Krzysztof Lis

Dyskutowaliśmy na temat podwójnego naboru i wszystkich obaw z nim związanych, a więc przede wszystkim o kosztach, również w kontekście wzrostu wynagrodzenia nauczycieli - wyjaśnia starosta. – Starostowie podkreślali, że w zasadzie nie ma już samorządu, który nie dokładałby do subwencji oświatowej otrzymywanej od Państwa. W związku z tym wszelkie sugestie i przesłanki, że koszty z tytułu podwyżek dla nauczycieli miałyby zostać pokryte z budżetów samorządów były bardzo negatywnie oceniane.

Również wiele czasu uczestniczący w zgromadzeniu starostowie poświęcili sytuacji szpitali powiatowych.

W ocenie wielu starostów sytuacja szpitali powiatowych jest po prostu krytyczna– mówi otwarcie starosta. – Odpowiednio wcześniej Zarząd ZPP spotkał się z Ministrem Zdrowia aby przedłożyć mu petycję dotyczącą tego palącego problemu, w której po raz kolejny zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia 1 punktu w procedurach medycznych o 15 %. Tego dnia w siedzibie Ministerstwa odbył się też tzw. cichy protest(…)

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich delegaci przyjęli 7 stanowisk. Te dotyczyły m.in.: racjonalnego rozwoju e-administracji, finansowania systemu oświaty, w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska, w sprawie wynagradzania pracowników sektora publicznego oraz znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju.

Spotkanie starostów to również oczywiście znakomita okazja do wymiany doświadczeń podczas rozmów kuluarowych oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania samorządem powiatowym.

 

Info:P.Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: