Starosta spotkał się z dyrektorami szkół

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-03-26 17:11:54
Starosta spotkał się z dyrektorami szkół
  • Foto: Piotr Rozmus

Widmo zapowiadanego strajku nauczycieli oraz podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych wynikający z reformy edukacji, to dwa z głównych tematów jakie starosta Krzysztof Lis oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka omawiali podczas spotkania z dyrektorami placówek dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym.

Choć w większości szkół odbyły się już tzw. referenda strajkowe z których wynika, że gotowość do protestu oscyluje pomiędzy 80% a 90%, to żaden z dyrektorów nie jest w stanie ocenić jak sprawa będzie wyglądać finalnie. Bardzo możliwe, że wszystko stanie się jasne dopiero w dniu strajku. W zebraniu uczestniczył również Tomasz Czuk, dyrektor KCUW. Oczywiście Miasto Szczecinek, będące organem prowadzącym szczecineckich podstawówek, również boryka się z analogicznym problemem. Ewentualny protest może zakłócić przeprowadzenie egzaminów ośmioklasisty i gimnazjalisty. Tomasz Czuk zwrócił się z zapytaniem do dyrektorów, czy nauczyciele zatrudnieni w ich szkołach mogliby ewentualnie zasiąść w komisjach egzaminacyjnych. Choć chęć pomocy dyrektorów była duża, również i w tym przypadku – nie znając stanów osobowych jakimi będą dysponować – nie mogli udzielić jednoznacznej deklaracji.

W perspektywie podwójnego naboru, większość z powiatowych placówek planuje utworzenie 10 oddziałów. Mimo, że wiąże się to głównie z koniecznością poszerzenia bazy lokalowej, zarówno dyrektorzy jak i samorząd są na to przygotowani. Planują wykonanie szeregu remontowych prac, mających na celu adaptację poszczególnych pomieszczeń na klasy lekcyjne. Niektóre z nich mogłyby zostać doposażone z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Podwójny nabór, to również dodatkowi uczniowie mieszkający nie tylko poza samym Szczecinkiem, ale również bardzo często spoza terenu powiatu szczecineckiego. Szkoły będą ze sobą współpracować w kwestii przyjmowania uczniów do internatów. Ponadto dodatkowe miejsce zostaną utworzone w Zakładzie Obsługi Nieruchomości i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy rodzinie.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: