Zgłoś kandydata na radnego osiedlowego!

 • Redakcja TV Gawex
 • 2019-03-22 09:05:39
Zgłoś kandydata na radnego osiedlowego!
 • Foto: TV Gawex

Przypominamy, że od przyszłej środy (27 marca) do przyszłego piątku (29 marca) zgłaszać można kandydatów na radnych Rady Osiedli. Kto może zostać kandydatem na radnego?

 

 1. Kandydatem na radnego Rady Osiedla może być stały mieszkaniec osiedla, który jest uprawniony do głosowania w wyborach do Rady Miasta Szczecinek.
 2. Kandydatem, o którym mowa w pkt. 1 nie może być radny Rady Miasta Szczecinek.
 3. Zgłoszenie kandydata na radnego musi zawierać: jego nazwisko, imię (imiona), wiek, zawód i miejsce zamieszkania.
 4. Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać nazwę organizacji popierającej jego kandydaturę.
 5. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadaniu prawa wybierania.
 6. Zgłoszenie kandydata na radnego wymaga pisemnego poparcia przez co najmniej 30 wyborców zamieszkałych na terenie danego osiedla.
 7. Wyborca, podpisując zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.
 8. Uprawnionymi do składania oświadczeń Osiedlowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do Rady Osiedla są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie kandydata na radnego.
 9. Zgłoszenia Osiedlowym Komisjom Wyborczym kandydatów na radnych Rady Osiedla można dokonać w terminie od 27 do 29 marca 2019 r. w sali posiedzeń nr 101 Urzędu Miasta Szczecinek (1 piętro), w poniższych godzinach:
 • 27 marca 2019 r.:    13.00 – 15.00,
 • 28 marca 2019 r.:    15.00 – 17.00,
 • 29 marca 2019 r.:    12.00 – 13.00.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zgłoszeniami do komisji wyborczych odbędą się wybory do 10 rad osiedli (Składy osobowe komisji dostępne są w załączniku). W poniedziałek, 25 marca w sali nr 101 UM odbędzie się szkolenie dla wszystkich członków komisji wyborczych. Szczegółowe dane i dokumenty znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. 

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: