Uczniowie SP4 rozmawiali z policjantami o odpowiedzialności prawnej nieletnich

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-03-12 10:24:45
Uczniowie SP4 rozmawiali z policjantami o odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • Foto: KPP Szczecinek

Odpowiedzialność prawna nieletnich, to temat poruszony podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku. Spotkania z dziećmi i młodzieżą to jeden z elementów działań prewencyjnych szczecineckich policjantów.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, kim jest nieletni, co oznaczają pojęcia czyn karalny i demoralizacja oraz jakie zachowania ją definiują. Przy użyciu plansz edukacyjnych: ”Moja pierwsza edukacja prawna” ze słuchaczami omówiono kolejne zagadnienia przybliżające odpowiedzialność prawną jaka spoczywa już na młodej osobie. O tym co zrobić kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa i jak unikać zachowań ryzykownych by nie stać się ofiarą przestępstwa rozmawiano dziś z uczniami klas 5 i 6. Na koniec policjantka omówiła niewłaściwe zachowania uczniów na terenie szkoły informując tym samym jakie grożą konsekwencje prawne za kontynuowanie takich zachowań w dalszym ciągu bez chęci poprawy i pracy nad swoimi zachowaniami.

 

KPP Szczecinek 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: