Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2019

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-03-06 12:45:09
Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2019
  • Foto: pwik.szczecinek.pl

Szczecineckie wodociągi trzeci raz z rzędu zajęły wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki, Biznes Magazyn za rok 2019.

W tym roku spółce udało się zająć wysokie IX miejsce. Szczecineckie wodociągi znalazły się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce obok takich firm jak wodociągi częstochowskie, poznańskie czy katowickie. W województwie zachodniopomorskim prócz „naszego Pewika” wyróżnienie otrzymały również wodociągi szczecińskie. Przypomnijmy, że w roku 2018 spółka zajęła VII miejsce, natomiast w roku 2017 – miejsce IX. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo szerokie. Szczegółowej analizie poddane zostały kwestie techniczne oraz finansowe. Oceniano ilość realizowanych projektów oraz źródeł ich finansowania, politykę personalną i kierunki jej rozwoju, poziom i stan infrastruktury technicznej, oraz aspekty „miękkie”, z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo organizator brał pod uwagę działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności oraz dotychczas zdobyte nagrody i wyróżnienia przez przedsiębiorstwo. Ranking polskich firm wodociągowych ma na celu zaprezentowanie czołówki branży wod-kan, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie jak wielki wysiłek popularne „Pewiki” wkładają w swą codzienną pracę oraz całodobową dyspozycyjność w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności.

Kierownik Działu Organizacyjnego
Anna Rolik

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: