Minął rok z niedzielami bez handlu

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-03-01 14:28:03
Minął rok z niedzielami bez handlu
  • Foto: TV Gawex

Mija dokładnie rok od wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Trwające już 12 miesięcy ograniczenia w zakupach nadal budzą emocje zarówno po stronie przedsiębiorców jak i konsumentów. Okres ten jest jednak doskonałą okazją do pierwszych podsumowań.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018. Zgodnie z jej zapisami, w roku ubiegłym wielkopowierzchniowe sklepy mogły prowadzić działalność w dwa kończące tydzień dni w miesiącu. Od tego roku, z drobnymi wyjątkami, sprzedaż prowadzić można już tylko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.

Główną intencją wprowadzenia zakazu była chęć poprawy sytuacji pracowników sektora handlowego, poprzez zapewnienie im czasu wolnego w ostatni dzień tygodnia. Natychmiast pojawiły się jednak obawy, że pracodawcy mogą utrudniać podwładnym niedzielny odpoczynek poprzez przymuszenie ich do stawienia się w ten dzień w miejscu zatrudnienia. Na straży respektowania przepisów stanęła jednak Państwowa Inspekcja Pracy, która dokonała szeregu kontroli.

„W roku 2018 w wyniku rozpoznania przeprowadzono kontrolę w 34 placówkach handlowych.” – zdradza Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy, jednocześnie dodając – „Wśród nich 16 sklepów było zamkniętych a w 18 czynnych w tym czasie nieprawidłowości stwierdzono w zaledwie 1. W wyniku stwierdzonych uchybień inspektor, który dokonywał czynności kontrolnych zastosował wobec przedsiębiorcy środek wychowawczy.”

Niedzielny zakaz handlu i wiążące się z nim obostrzenia trafiły do świadomości przedsiębiorców w na tyle dużym stopniu, że w roku bieżącym nie zaistniała konieczność zaangażowania urzędników Państwowej Inspekcji Pracy do niedzielnego nadzoru.

„W roku 2019 nie mieliśmy jeszcze żadnych zgłoszeń z terenu Powiatu Szczecineckiego w zakresie naruszania przepisów o zakazie handlu w niedzielę i w tym zakresie nie były także podejmowane żadne działania kontrolne.” – kończy szef szczecińskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.

Wśród społeczeństwa zdania na temat wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę są bardzo podzielone. „Przeżyłem czas kiedy nie było handlu i w sobotę i w niedzielę, jakoś ludzie się przyzwyczaili. W Niemczech też nie ma handlu w niedzielę i żyją.” – mówi jeden z mieszkańców Szczecinka. Inny z kolei przekonuje – „Mnie zakaz nie pasuje. Uważam, że niektórzy potrzebują dnia w którym mogą zrobić zakupy.”.

Kwestia zakazu budzi, jak widać, sporo kontrowersji, które dodatkowo wzmacnia fakt, że w przyszłym roku każda niedziela ma zostać objęta zakazem handlu. Z prowadzonych m. in. przez rządzących badań wynika jednak, że odsetek ludzi przeciwnych temu pomysłowi z każdym dniem rośnie. Jak donoszą media, nic nie jest przesądzone, być może jeszcze czekają nas zmiany w tej materii.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: