Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Do końca lutego musisz poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-02-27 11:22:39
Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Do końca lutego musisz poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.
  • Foto: TV Gawex

Emeryci i renciści, którzy pracowali w 2018 r., powinni do 28 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych w danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym. W zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, który zatrudnia emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

W przypadku, kiedy nie zostaną przekazane informacje o przychodach, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. A w niektórych sytuacjach nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, gdyż osiągany przez emeryta/rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast wypłata zawieszana jest, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

W 2018 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres \ 70 procent \ 130 procent

1-2.2018\ 2979,00 zł \ 5532,30 zł

3-5.2018\ 3161,70 zł \ 5871,70 zł

6-8.2018\ 3236,00 zł \ 6009,70 zł

9-11.2018\ 3164,80 zł \ 5877,40 zł

12.2018\ 3206,20 zł \ 5954,30 zł;

Roczna kwota przychodu \ 37851,70 zł \ 70295,30 zł

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zmniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o:

• 582,38 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

• 436,82 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

• 495,06 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarabiać bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych przychodach.

 

 

 

Karol Jagielski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa zachodniopomorskiego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: