XV edycja Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego. Ruszył nabór zgłoszeń

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-02-16 09:10:48
XV edycja Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego. Ruszył nabór zgłoszeń
  • Foto: TV Gawex

Ruszyła XV edycja konkursu gospodarczego „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, kandydatury we wszystkich kategoriach oprócz Osobowości Gospodarczej Roku, mogą zgłaszać mieszkańcy naszego powiatu.

Celem tego konkursu jest:

-      uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2018 roku,

-      uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2018 roku na rozwój gospodarczy powiatu,

-      promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,

-      uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,

-      uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego,

-      promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm mających siedzibę na terenie powiatu szczecineckiego,

-      zachęcenie do zakładania działalności gospodarczych,

-      integracja środowiska biznesowego z samorządem.

Nagrody w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” będą przyznane w następujących kategoriach:

 1.   Osobowość Gospodarcza Roku

2.   Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku

      -  mikro i mały inwestor

      -  średni i duży inwestor

3.   Najlepszy Produkt Roku

       -  produkt spożywczy

       -  produkt technologiczny

       -  produkt turystyczny i inne

4.   Najlepszy Podmiot Działający w Usługach

5.   Udany Debiut

6.   Pozagospodarcze:

      -  Wydarzenie,

      -  Osobowość Roku

Kandydatury w powyższych kategoriach, oprócz Osobowości Gospodarczej Roku, mogą zgłaszać:

jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze,
organizacje działające w obszarach związanych z poszczególnymi kategoriami,
wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie, w swoim imieniu,
mieszkańcy powiatu.

Kandydatów w kategorii Osobowość Gospodarcza Roku  zgłaszają:

jednostki samorządu terytorialnego,
członkowie kapituły konkursu
Aby zgłosić kandydaturę/y należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w terminie do 15 marca 2019 r., zgłoszenie zawierające, w zależności od kategorii, określone dane – formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii zamieszczone są poniżej.

Adres:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek,

e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl, fax.: 94 37 29 256

Kandydatury można zgłosić również na kuponach konkursowych zamieszczonych w tygodniku ”Temat szczecinecki”

Poniżej przedstawiamy cele konkursu w poszczególnych kategoriach, zachęcając Państwa do zgłaszania kandydatur.

Celem konkursu w kategorii:

1.   „Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku” jest wyłonienie i promocja przedsięwzięć inwestycyjnych roku 2018, które miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i promocję powiatu.

2.  „Najlepszy Produkt Roku” jest wyłonienie i promocja produktu posiadającego niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej, które gwarantują jego konkurencyjną pozycję na rynku.

3. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach” jest wyłonienie i promocja usługi cieszącej się uznaniem konsumentów oraz wyróżniającej się wysoką jakością.

4. „Udany Debiut” jest promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm, a tym samym zachęcenie do zakładania działalności gospodarczych.

5.   „Osobowość Gospodarcza Roku” jest wyłonienie i promocja osób podejmujących działania szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego oraz prezentacja autorytetów w tej dziedzinie. Osobowością Gospodarczą Roku może być osoba, działająca na terenie powiatu szczecineckiego, która w sposób istotny i ponadprzeciętny nie bacząc na trudy działania, swoją pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego lub wywarła znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w powiecie.

6.   „Pozagospodarcze Wydarzenie i Osobowość Roku” jest wyłonienie i promocja:

-         osób wyróżniających się profesjonalizmem i skutecznością, które w roku 2018 wykazały się aktywnością i zaangażowaniem w dziedzinach pozagospodarczych. Osób wyróżniających się w środowisku, pomagających innym, robiących coś nieprzeciętnego, które poprzez swoją działalność i postawę przyczyniły się do promocji powiatu szczecineckiego,

-         wydarzeń pozagospodarczych - sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, politycznych, oświatowych itp. o zasięgu ponadregionalnym, promujących powiat szczecinecki. Wydarzeń, które zapadły w pamięć ze względu na swój niecodzienny charakter.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej Gali Konkursu.

Nagroda "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego" ma charakter honorowy i prestiżowy. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach nagradzani są statuetkami przyznawanymi przez Kapitułę Konkursu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: