Wirtualny miting AA dla osadzonych w szczecineckim Zakładzie Karnym

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-02-12 10:50:18
Wirtualny miting AA dla osadzonych w szczecineckim Zakładzie Karnym
  • Foto: kpt. Andrzej Żabski

Z wykorzystaniem komunikatora Skype w OZ Szczecinek udało się zorganizować miting ze środowiskiem Anonimowych Alkoholików z Warszawy.

Ruch Anonimowych Alkoholików jest nieformalną organizacją zrzeszającą tysiące ludzi w Polsce, a miliony – na całym świecie. Trudno przecenić rolę tej formy oddziaływań na skazanych, tym bardziej, że alkoholizm i narkomania są najczęstszym czynnikiem kryminogennym u recydywistów. Szczecinecka jednostka penitencjarna co najmniej od kilkunastu lat ściśle współpracuje z osobami angażującymi się w ruch trzeźwościowy. Na co dzień pozostajemy w regularnym kontakcie z osobami działającymi w szczecineckiej społeczności AA. Kilka razy w roku odwiedzają nas również Anonimowi Alkoholicy z różnych miast i miasteczek z całej Polski. Wiąże się to z reguły z organizacją tzw. mitingu spikerskiego. Spiker to w tradycji AA osoba, która dzieli się z innymi alkoholikami swoim świadectwem trzeźwości opowiadając swoją historię swojego nałogu i późniejszego dojrzewania do trzeźwości. Na mitingi spikerskie przyjeżdżają również przedstawiciele AA z Warszawy, którzy w ramach swoich wizyt po różnych zakładach karnych dopingują osadzonych do podjęcia wysiłku w celu odstawienia alkoholu. Z uwagi na dużą odległość pomiędzy Szczecinkiem a Warszawą wizyty takie odbywają się rzadko. Doceniając znaczenie tego rodzaju kontaktów, o czym świadczą również sygnały oddolne ze strony części skazanych, którzy uczestniczą w tej formie resocjalizacji, podjęliśmy działania zmierzające do zintensyfikowania kontaktów ze środowiskami AA z innych rejonów Polski.

Aby umożliwić skazanym częstsze kontakty z ciekawymi i wartościowymi ludźmi, którzy rzucili picie, postanowiliśmy wykorzystać nowoczesne technologie komputerowe. Przy pomocy komunikatora Skype udało nam się przeprowadzić videokonferencję z jedną z grup AA z Warszawy. Taka forma „wirtualnego” mitingu okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem, które na pewno będzie kontynuowane. Po krótkiej próbie technicznej okazało się, że uczestnicy mitingu bardzo szybko nawiązali między sobą obustronną interakcję. Miting przerodził się w ożywioną dyskusję, w trakcie której skazani zadawali spikerom z Warszawy wiele pytań. Zorganizowanie wirtualnego spotkania pokazało również siłę ruchu AA, który działa w całej Polsce i jest w stanie pomagać alkoholikom przezwyciężając nawet bariery wynikające z fizycznej odległości. Miting z wykorzystaniem komunikatora Skype był pierwszym tego rodzaju doświadczeniem w historii naszej jednostki penitencjarnej. Póki co taka forma kontaktu zakładów karnych z organizacjami społecznymi jest jeszcze dosyć rzadka. Wszystkie osoby, zwłaszcza z ruchu AA, które chciałby nawiązać z nami współpracę w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej – serdecznie zapraszamy.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: